Loishäätö

Sivun tulostus

Nykyaikainen hevosten sisäloiskontrolli

Nykyaikainen hevosten sisäloiskontrolli tarkoittaa kohdennettua loiskontrollia, jossa hevosten lääkitystarve arvioidaan yksilökohtaisesti elinympäristön tartuntapaineen, hevosen iän ja yleiskunnon sekä lantanäytetuloksen perusteella. Elinympäristön tartuntapaineeseen vaikuttaa merkittävästi tarhojen ja laitumien siivous sekä ulkoilualueiden hevostiheys. Talliin tulevat uudet hevoset sekä tallissa vierailevat hevoset ovat tärkeässä roolissa resistenttien kantojen leviämisessä. Tallikohtaista resistenssitilannetta seurataan säännöllisesti ja lääkeainekohtaisesti.

Suomessa hevosten merkittävimmät sisäloiset ovat pienet sukkulamadot eli cyathostomat ja suolinkaiset (Parascaris equorum). Muita meillä tavattavia sisäloisia ovat mm. heisimato, kihomato, käpymato ja suuret strongylukset.

Hevosille muodostuu yleensä iän myötä jonkinasteista vastustuskykyä loisia vastaan ja aikuisista hevosista suuri osa pystyykin pitämään loistartunnat kurissa oman vastustuskykynsä ansiosta. Suolinkaisia vastaan vastustuskyky alkaa muodostua 6 kk:n iässä ja yli vuoden ikäisillä hevosilla immuniteetti on usein jo hyvä. Suolinkainen onkin erittäin harvinainen yli neljävuotiailla hevosilla. Cyathostomia eli pieniä sukkulamatoja vastaan immuniteetin muodostuminen ei ole yhtä selkeää ja niitä voikin esiintyä kaiken ikäisillä hevosilla. Vastustuskyvyn muodostumisella on merkitystä häätösuunnitelmaa tehtäessä.

Sisäloisten aiheuttamia tyypillisiä oireita hevosilla ovat ripuli, huono karvapeite, laihtuminen, pömppövatsaisuus, lievät ähkyoireet ja varsoilla myös yskä. Usein sisäloistartunta ei kuitenkaan aiheuta hevoselle mitään näkyviä oireita.

Lue lisää:

 

Tämä Tietoportin osio on toteutettu Hevostietokeskuksen Hevosten terveydenhuollon kehittämishankkeen yhteydessä (teksti ELL Katja Hautala).

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien kopiointi ja julkaisu ilman Hevostietokeskuksen kirjallista lupaa on kielletty.