Hevosen pitopaikan yleiset vaatimukset

Hevosen pitopaikan yleiset lainsäädännölliset vaatimukset

Keskeistä sisältöä tiivistetysti (Eläinsuojelulaki (247/1996) ja -asetus (396/1996), Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010), Hevonen - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna (Evira 3/2014))

Yleistä

 • Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

 • Hevosen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin eläimen luontaiset tarpeet huomioon ottava.

 • Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä, vetoa ja kosteutta vastaan.

 • Hevosen pitopaikan sekä pitopaikan rakenteiden ja laitteiden on oltava eläimelle turvallisia. 

 • Pitopaikan palovaaran ja eläimen karkaamisvaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen. 

 • Pitopaikassa olevat hevoset on voitava hoitaa ja tarkastaa vaikeuksitta ja hevoset on voitava hätätilanteessa poistaa nopeasti eläintiloista.

 • Hevosen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta luonnollisella tavalla. Makuupaikkoja on oltava riittävästi, jotta kaikki hevoset voivat asettua yhtä aikaa makuulle.

 • Eläinsuoja sekä karsinat, pilttuut, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. 

 • Eläimen tulee päästä liikkumaan käytävillä esteettä ja liukastumisen tai muun vahingoittumisen vaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen.

 • Karsinat ja pilttuut on sijoitettava siten, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

 • Sähköjohdot ja -laitteet sekä muut varusteet ja laitteet on sijoitettava siten, että hevonen ei voi vahingoittaa niihin itseään.

 • Ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja telineet on sijoitettava siten, että hevonen voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla.

Pitopaikan olosuhteet

 • Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus eivät saa vaarantaa eläimen terveyttä ja hyvinvointia.

 • Pitopaikan lämpötilan ja valaistuksen on oltava hevoselle sopiva.

 • Hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).

 • Jos eläinsuojassa on koneellisesti toimiva ilmanvaihto, tulee riittävä ilmanvaihto olla varmistettu myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa ilmanvaihtolaitteistossa on tarvittaessa oltava toimiva hälytysjärjestelmä, jonka toimivuus on testattava säännöllisesti.

Seinät ja lattia

 • Seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan hevoselle sopivia. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita myrkytyksen aiheuttavia aineita.

 • Karsinoiden väliseinien on oltava sopivan korkuisia ja asianmukaisia, jotta vierekkäiset hevoset eivät pääse vahingoittamaan toisiaan.

 • Lattia ei saa olla liukas, eikä hevosen kaviot saa vahingoittua tai tarttua lattiaan kiinni.

 • Lattia on voitava pitää helposti kuivana esim. käyttämällä riittävästi kuivikkeita.

 • Hevosella on oltava käytettävissään sopiva makuualue, joka on kuivitettava.

Ulkotarha ja laidun

 • Ulkotarhan ja laitumen tulee olla riittävän tilavat ottaen huomioon eläimen rotu, koko, ikä, sukupuoli ja aktiivisuus, sekä eläinten lukumäärä.

 • Hevosilla tulee olla mahdollisuus väistää ylempiarvoisten hevosten hyökkäyksiä. Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia.

 • Maaston, kasvillisuuden sekä maapohjan on oltava hevoselle sopivia.

 • Ympäristön tulee olla riittävän rauhallinen ja meluton.

 • Tarvittaessa ulkotarhassa ja laitumella on oltava hevoselle suojaa epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan.

 • Aitauksen on oltava helposti hevosen havaittavissa.

 • Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa ja ne on tarkastettava säännöllisesti.

 • Aitamateriaalina ei saa käyttää piikkilankaa.

 • Hevosryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä ryhmään on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin.

 • Sellaisia hevosia, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti tai saattavat vahingoittaa toisiaan, ei saa pitää samassa aitauksessa. 

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.