Tallirakenteet

Sivun tulostus

Tallirakenteiden merkitys

Ruokinta- ja tarhauskäytäntöjen lisäksi tallirakenteilla ja hevosten keskinäisellä sijoittelulla tallissa on merkitys niiden viihtyvyyteen.  Hyvinvoinnin kannalta keskeistä on riittävän suuri karsinakoko ja näköyhteys toisiin hevosiin ja tallin toimintaan.

Karsinakoon on oltava vähintään lainsäädännön määrittämien  minimimittojen mukaiset, mutta minimimittoja suurempi karsina lisää hevosen mukavuutta. Liian pieni karsinakoko vaikeuttaa hevosten liikkumista, piehtarointia sekä kyljellään makaamista. Tallia suunnitellessa suurin osa karsinoista kannattaa mitoittaa siten, että karsinat täyttävät tarvittaessa suurempienkin hevosten minimivaatimukset. Myös tallin korkeuden, oviaukkojen leveyden sekä karsinoiden väliseinien on täytettävä lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

Väliseinien on oltava rakenteiltaan sellaiset, että ne estävät hevosten tappelemisen. Väliseinien yläosan on kuitenkin hyvä mahdollistaa näköyhteys viereisen karsinan hevoseen, ellei kyseessä ole esim. vierastalli tai muu vastaava, jossa hevoset vaihtuvat tiheään. Näköyhteys viereisen karsinan hevoseen ja mahdollisuus pitää päätä karsinan oven yli käytävälle lisäävät hevosten viihtyisyyttä. Tällöin kuitenkin vaaditaan riittävän suuri käytävän leveys, jotta hevoset eivät yllä puremaan ohi kuljetettavia hevosia.

Hevosten viihtyvyyttä lisääviä tekijöitä karsinatallissa:

  • Näköyhteys viereisten karsinoiden hevosiin ja tallissa tapahtuvaan toimintaan 
  • Ikkuna karsinassa. Mahdollisuus pitää päätä ulkona ikkunasta kesäaikaan
  • Tilava, puhdas ja hyvin kuivitettu karsina 
  • Säännölliset hoitorutiinit 
  • Riittävä päivittäinen vapaa ulkoilu sekä muu liikutus 
  • Riittävä karkearehuruokinta, useat ruokintakerrat 
  • Hyvä talli-ilmanlaatu 
  • Sopiva lämpötila

 

Vasen kuva: Ylös saakka umpinainen karsinan väliseinä  estää hevosten sosiaalista kanssakäymistä, mutta voi olla tarpeellinen talleissa, joissa hevosten vaihtuvuus on suurta (esim. vierastallit). 

Oikea kuva: Näköyhteys viereisen karsinan hevosiin sekä pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan lisää  talliympäristön virikkeellisyyttä ja  hevosen viihtyvyyttä.

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi  ilman lupaa on kielletty.

Päivitetty 17.12.2015