Hevosten ruokintakoulu

Sivun tulostus

Hevosten ruokintakoulu on Hevostietokeskuksen neliosainen tietosarja, jonka avulla voi opiskella tai kerrata hevosen ruokinnan perusteita. Ruokintakoulu sisältää myös ohjeet hevosen elopainon ja lihavuuskunnon määrittämiseen sekä kysymyksiä, joiden avulla voi testata omaa osaamistaan. Mallivastaukset löytyvät erillisestä vastaustiedostosta.

 

Osa 1: Hevosen ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta (pdf)

Ensimmäisessä osassa käydään läpi hevosen ruuansulatuselimistön rakennetta ja toimintaa sekä ravintoaineiden imeytymistä ruuansulatuskanavasta.

Osa 2: Ravintoaineet ja niiden tehtävät (pdf)

Toinen osa sisältää tietoa hevosen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisistä ravintoaineista, niiden tehtävistä ja lähteistä. Lisäksi osiossa käydään läpi ravintoaineiden puutosten ja liikasaannin vaikutuksia hevoseen.

Osa 3: Rehut (pdf)

Kolmas osa käsittelee hevosen ruokavalion koostumusta ja yleisimpiä hevosten ruokinnassa käytettäviä rehuja. Osiosta löytyy tietoa rehujen perusominaisuuksista, annostelusta ja soveltuvuudesta hevosten ruokintaan.

Osa 4: Eri hevosryhmien ruokinta (pdf)

Neljännessä osassa perehdytään eri hevosryhmien ravinnontarpeeseen ja ruokinnan erityispiirteisiin. Osiossa käydään läpi hevosen ruokinta varsasta seniorihevoseksi saakka eri elämänvaiheet ja työskentelyn raskaus huomioiden.

 

Ohje 1: Hevosen elopainon määritys (pdf)

 

Ohje 2: Hevosen lihavuuskunnon määritys (pdf)

 

Vastaukset Testaa osaamisesi –kysymyksiin (pdf)

 

 

 

Hevosten ruokintakoulu on toteutettu vuonna 2015 Suomen Hevostietokeskus ry:n Hevosten terveydeksi –hankkeessa, jota ovat rahoittaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon Ely-keskukset  (Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto). Ruokintakoulun on laatinut FT Elena Autio.