Maatilaympäristö vähentää lasten allergioita

Sivun tulostus

Filosofian maisteri Heidi Kääriö Itä-Suomen yliopistosta osoitti väitöstutkimuksessaan, että maatilalla asuminen muokkaa allergiaterveyden kannalta keskeisiä immunologisia toimintoja varhaislapsuudessa. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa erityisesti dendriittisoluista sekä solujen väliseen viestintään liittyvien molekyylien eli sytokiinien tuotannosta. Erityisesti dendriittisoluilla voi olla merkittävä rooli maatila-altistumisen suojavaikutuksen taustalla, sillä ne säätelevät tilanteesta riippuen hankitun immuunijärjestelmän solujen vasteita, esimerkiksi ei-allergisia ja allergisia vasteita. 

Väitöstutkimuksen mukaan maatilalla asuminen vahvistaa lapsen immunologista sietokykyä, mutta yksinomaan kissoille ja koirille altistumisella ei ole tällaista vaikutusta. Lisäksi maatilalla asuminen myös vahvistaa ei-allergiaan liitettyjä vasteita, mutta lemmikkien vaikutukset eivät olleet tässäkään niin selvät. Kääriö arvioi tuloksen johtuvan maatilaympäristön monimuotoisuudesta ja maatilalla asuvien lasten erilaisista elintavoista muihin maaseudun lapsiin verrattuna.

Filosofian maisteri Heidi Kääriö kertoo, että tutkimuksen tuloksista ei voi päätellä suoraan, että hevostilalla asuminen vahvistaa lapsen immunologista sietokykyä. Hän toteaa kuitenkin, että mikäli asiaa ajatellaan ympäristön monimuotoisuuden kannalta, voisivat hevostilatkin hyvin vahvistaa immunologista sietokykyä ja ei-allergisia vasteita. Varsinkin jos lapsi syntyy hevostilalle ja osallistuu tilan toimiin esimerkiksi äitinsä mukana. ”Hevostilathan nimenomaan ovat vielä niin sanottuja perinteisiä tiloja, joiden ajatellaan olevan keskeisessä asemassa allergioilta suojaavan ilmiön taustalla eli siellä tehdään kaikki itse, ilman koneita ja altistutaan monille eri tekijöille”, Kääriö pohtii.

Tutkimuksen aineisto koostui sadasta kansainväliseen PASTURE (LUKAS)-syntymäkohorttitutkimukseen osallistuneesta suomalaisesta lapsesta. Lapset asuivat joko maaseudulla nautakarjatilalla tai maaseudulla, mutta eivät maatilalla (verrokkiryhmä).

FM Heidi Kääriön ympäristötieteiden alaan kuuluva väitöskirja The allergy and asthma protective effects of farm environment and pet animals – The role of immunomodulation (Maatila- ja lemmikkieläinaltistumisen allergialta suojaava vaikutus - Immunomodulaation rooli) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 11.12.2015.

Lue väitöstiedote tästä.

27.1.2016