Eläinkuljettajalupa

Sivun tulostus

Kysymys

Olen tehnyt koulussa kokeen hevosenkuljettamisesta. Mistä voisi hakea sitä lupaa ja mitä se maksaa ja onko minun mahdollista se saada?

Vastaus

Eläinkuljettajalupaa haetaan siitä aluehallintoviraston toimipisteestä, jonka toimialueella on luvan hakijan kotipaikka. Lupa on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä lukien ja sen hinta oli vuonna 2015 350 eur, jos luvanhakijalla oli vain yksi kuljetusväline (Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 (1092/2013)). Jos kuljetusvälineitä oli useita, oli luvan hinta 600 eur.

Eviran internetsivuille on kerätty kattavasti tietoa Eläinkuljettajalupaan liittyen (linkki sivuille). Tietosivuilla esitetään eläinkuljettajaluvan myöntämisen vaatimukset sekä lyhyiden eläinkuljetusten luvan että pitkien eläinkuljetusten luvan osalta (mm. henkilökunta, laitteet, toimintamenettelyt).

Eläinkuljettajaluvan (hevoskuljetukset) myöntämisen edellytyksenä on mm. että henkilökunnalla on voimassa olevat kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistukset hevosten kuljettamista varten. Pätevyystodistuksen saaminen edellyttää eläinkuljetusasetuksen liitteen IV mukaista koulutusta sekä hyväksytysti suoritettua pätevyyskoetta (Eviran järjestämä pätevyyskoe). Eviran järjestämien kuljettajien ja hoitajien pätevyyskokeiden päivämäärät ja suorituspaikat löytyvät tästä. Hyväksytystä kokeen suorituksesta peritään maksu 50,74 eur (hinta 1.1.2015). Pätevyystodistusta haetaan erillisellä lomakkeella oman alueen aluehallintovirastosta.  

Lisätietoja eläinkuljettajaluvasta ja sen hakemisesta antavat läänineläinlääkärit.

 

Materiaali on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi  ilman  lupaa on kielletty.

12.1.2016