Onko hevosten pihattorakennus lämpöeristettävä?

Sivun tulostus

Kysymys

Kysyisin kylmäpihaton lämpöeristyksen tarpeellisuudesta. Velvoittaako joku säädös tällaiseen? 

Vastaus:

Lainsäädännössä sanotaan seuraavaa:

Eläinsuojelulaki 247/1996

4 §

Eläinten pitopaikka

Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen pitopaikalle asetettavista vaatimuksista.

Eläinsuojeluasetus 396/1996

1 §

Yleiset vaatimukset

Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan.

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010

4 §

Eläinsuojan olosuhteet

Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopiva.

Eli eläinsuojelulaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta koskevat kaikkia hevosia/talleja/pihattoja. Se, mikä on hevoselle riittävä suoja epäsuotuisia sääolosuhteita/kylmyyttä vastaan tai on hevoselle sopiva pitopaikan lämpötila, on sitten tulkintakysymys, jonka päättää loppupelissä eläinsuojeluviranomainen tarkastuksen osuessa kohdalle. Näissä ei kuitenkaan suoraan sanota, että pihaton tulisi olla lämpöeristetty. Hevostietokeskuksessa kuitenkin suosittelemme tutkimustiedon pohjalta pihaton lämpöeristämistä, erityisesti jos siellä pidetään vieroitettuja varsoja.

Sen sijaan Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 588/2015 antaa tarkemmat vaatimukset pihatolle. Tätä asetusta noudatetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) sekä maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) mukaan tuettavissa hevostalousrakennusten uudisrakennushankkeissa ja uudisrakentamiseen verrattavassa laajentamisessa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa.

4 §

Hevostallia ja -pihattoa koskevat yleiset vaatimukset

Hevospihaton on tarjottava riittävä suoja hevosille kaikissa sääolosuhteissa. Pihaton seinien tulee olla vedottomat. Hevosten vapaata liikkumista varten tarkoitettu sisään- ja ulospääsyaukko on varustettava tuulikaapilla, jossa on hevosille esteetön läpikulku ja sellainen oviaukon ilmavirtaushidastin, joka estää ilman suoran virtauksen pihaton sisälle. Pihaton tulee olla sääolosuhteiden vaihteluista johtuen täysin suljettavissa ovella, esimerkiksi liukuovella. Kun pihaton ovi suljetaan, on pihaton ilmanvaihdon täytettävä tämän asetuksen 8 §:ssä eläinsuojan ilmanvaihdolle asetetut vaatimukset.

8 §

Ilmanvaihto ja huonetilailmasto

Lämpöeristetyssä ja koneellisesti ilmanvaihdetussa eläinsuojassa ilmanlaadun tulee täyttää koneelliselle ilmanvaihdolle asetetut seuraavat laatuvaatimukset:

4) lämpöeristetyn eläinsuojan sisälämpötilan on talven aikana oltava vähintään plus kaksi celsiusastetta.

Kovan pakkasen varalta pihaton ilmanvaihdon ja lämpötilan tulee olla hallittavissa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pihaton tulee tuettavassa rakentamisessa olla lämpöeristetty, sillä muutoin pihaton sisälämpötilan hallinta ja lämpötilavaatimus eivät täyty kovimpina pakkasjaksoina.

Jos haluat varmistaa eläinsuojeluviranomaisten kannan, ota yhteyttä oman alueesi eläinsuojeluviranomaiseen (läänineläinlääkäri tai valvontaeläinlääkäri/kunnaneläinlääkäri).

 

Materiaalia on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 


 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman lupaa on kielletty.

Sivu lisätty 28.1.2016