Hevosenlannan koostumus ja poltto

Sivun tulostus

Kysymys

Olemme suunnittelemassa pien CHP -voimalaitosta, jossa voitaisiin polttaa hevosenlantaa tai kuivikelantaa. Olisiko teillä tietoa hevosenlannan tai kuivikelantojen koostumuksesta, eli jonkinlaista täydellistä alkuaineanalyysiä tai muuta vastaavaa?

Vastaus

Meillä ei valitettavasti ole käytettävissä täydellisiä analyysitietoja hevosenlannan alkuainekoostumuksesta. Eri kuivikelantojen (ml. hevosen kuivikelanta) ravinnepitoisuuksista kerrotaan mm. Viljavuuspalvelu Oy:n tilastossa vuosilta 2005-2009.

Hevosenlannan polttoa sivutaan/on selvitelty mm. seuraavissa julkaisuissa. Löytyisikö niistä tarvitsemianne tietoja?

- Hevosenlannan hyötykäytön lisääminen, Case Kainuu. Biojäte ja hepolanta -hankkeen selvityksiä 2/4, 2014.
- Kauppinen, Piia: Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet. Opinnäytetyö. Jyväskylän  ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti, 2005.
- Pellikka, Tuula: VTT:n tutkimusraportti VTT-R-01295-09. VTT, 2009. (Tuula Pellikka, VTT: Hevosenlannan pienpolttohankkeen tuloksia, PowerPoint-esitys).
- Säikkö, Riikka-Liisa: Hevosenlannan nykykäyttö ja hyödyntämismahdollisuudet energiantuotannossa Suomessa. Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ympäristötekniikan koulutusohjelma, 2012.
- Turunen Hanne: Hevosenlanta lämmönlähteenä vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu,Ympäristöteknologian koulutusohjelma, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 2013.

Materiaali on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi  ilman  lupaa on kielletty.

4.11.2015