Hevosten ruokinta keväällä

Sivun tulostus

Keväällä pitkä sisäruokintakausi lähestyy loppuaan. Siitostammoilla koittaa lopputiineyden aika, hevoset vaihtavat kesäkarvan ja niiden ruokinnassa aletaan valmistautua laidunkauteen. Kostea, lehtevä laidunnurmi korvaa vähitellen kuivat karkearehut. Ruokinnan muutos tulee toteuttaa varovasti muutaman viikon kuluessa ruuansulatuselimistön toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Vitamiiniruokinnan tarkistus ja kantavien tammojen ruokinnan lisäys

Lopputalvesta ja alkukeväästä tulee kiinnittää huomiota erityisesti hevosten A-, D- ja E-vitamiinien saantiin, sillä niiden pitoisuudet ovat vähentyneet karkearehuissa talven aikana. Myös B-vitamiinilisästä voi olla hyötyä kesäkarvan muodostumisvaiheessa eli helmi- ja huhtikuun välisenä aikana. Muuten hevosia ruokitaan samalla tavoin kuin talvella, paitsi että energiaruokintaa ei enää tarvitse mukauttaa ulkoilman lämpötilan mukaan.      

Siitostammoilla kevät on lopputiineyden aikaa, jolloin tamman energian,  valkuaisen sekä kivennäisaineiden ja vitamiinien tarve lisääntyvät. Mikäli tamma varsoo loppukeväästä tai kesällä, kannattaa sitä pitää tiineyden viimeiset viikot laitumella. Laidunnurmen valkuais- ja vitamiinipitoisuudet ovat korkeat, mikä vaikuttaa positiivisesti tamman maidontuotantoon ja syntyvän varsan elinvoimaisuuteen.

Kuva 1. Hevosia ei tule pitää multapohjaisissa tarhoissa lumien sulamisen aikaan, sillä ne voivat syödä maan paljastuessa vanhaa nurmea ja multaa, mikä lisää  ähkyriskiä. 

Laidunnurmiruokintaan siirtyminen

Kevään suurin haaste on hevosten turvallinen totuttaminen laidunnurmeen. Nuori kevätnurmi sisältää runsaasti helppoliukoisia hiilihydraatteja (sokereita), joiden äkillinen, runsas syöminen voi laukaista kaviokuumeen tai aiheuttaa ähkyn. Keväällä laidunnurmi ei ole vielä kovin kuitupitoista, joten hevoset kykenevät syömään sitä huomattavan suuria määriä. Hevosia tulee tarkkailla koko totutusjakson ajan ähkyn, kaviokuumeen tai muiden mahdollisten ongelmien varalta. Kivuliasta kaviokuumetta esiintyykin eniten keväällä laidunkauden alussa.

Kevätlaidunnuksen aloituksessa tulee olla erityisen varovainen ponien ja alkuperäisrotuisten hevosten sekä lihavien hevosten kanssa, sillä ne kuuluvat kaviokuumeen ja metabolisen oireyhtymän riskiryhmään. Ne ovat siten kaikista hevosryhmistä herkimpiä suurille sokerimäärille. Kevätlaidunnusta tuleekin välttää kokonaan kaviokuumetta tai metabolista oireyhtymää jo sairastavilla hevosilla.

Laidunnurmeen totuttaminen:

  • Aloitetaan 15-30 minuutin päivittäisestä laidunnusajasta.
  • Lisätään aikaa päivittäin 15 minuuttia, kunnes laidunnusaika on 4-5 h.
  • Tämän jälkeen hevoset voi jättää vapaasti laiduntamaan


Kuva 2. Hevonen totutetaan laitumeen lisäämällä laidunaikaa vähitellen. Hevoset pystyvät syömään vahvaa nurmea jo muutamassa tunnissa puolet vuorokauden rehun tarpeestaan, joten totutus aloitetaan enintään puolen tunnin laidunajasta.

 

 

 

 

Kuva 3. Hevonen voidaan totuttaa laitumeen myös rajoittamalla laidunnettavissa olevaa pinta-alaa. 

 

 

 

 

 

 

 Lisätietoa hevosten totuttamisesta laidunruokintaan

Materiaali on tuotettu Tallinpitäjän verkkotietopaketti -hankkeessa.   

   

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman lupaa on kielletty. 

Päivitetty 6.4.2016