Tarkkaavaisuus kuvastaa hevosen masennustilaa

Sivun tulostus

Tuoreen kanadalaistutkimuksen mukaan apaattisten hevosten käytöksessä on havaittavissa samankaltaisuuksia masennusta sairastavien ihmisten kanssa.

Behavioural Processes -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin apaattisesti käyttäytyvien hevosten reaktioita ulkoisiin ääniärsykkeisiin. Tutkimukseen osallistui 27 ratsuhevosta, joista 12 luokiteltiin apaattisesti käyttäytyviksi ja loput käytökseltään normaaleiksi. Tutkijat olettivat apaattisten hevosten olevan masennuksen kaltaisessa tilassa, joten niiden odotettiin olevan inaktiivisia ja reagoivan heikosti ulkoisiin ärsykkeisiin.

Hevoset altistettiin viiden päivän ajan toistuville, samana pysyville ääniärsykkeille, kuten muiden eläinten äänille, vieraiden hevosten hirnahduksille sekä pianomusiikille. Hevosten reaktiot ja aika, jonka ne osoittivat mielenkiintoa ärsykkeisiin, kirjattiin ylös.

”Normaalit” hevoset reagoivat ärsykkeisiin apaattisia hevosia voimakkaammin ja kiinnittivät ärsykkeisiin enemmän huomiota. Käytökseltään sisäänpäin vetäytyneet hevoset puolestaan osoittivat ääniärsykkeisiin vain vähäistä kiinnostusta, eivätkä tottuneet toistuviin ärsykkeisiin muiden hevosten tapaan. Samanaikaisesti masentuneet hevoset saattoivat ylireagoida uusiin ärsykkeisiin ja muihin haastaviin tilanteisiin, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita esim. hevosia käytettäessä ja käsiteltäessä.

Apaattiset hevoset seisovat tyypillisesti pää ja kaula matalalla, suuntaavat korvat taaksepäin ja siirtävät painoa etujaloille. Hevoset voivat myös tuijottaa tyhjyyteen, seisoa karsinassa pää takaseinään päin ja osoittaa vain vähän mielenkiintoa ihmisiin. Tulosten perusteella hevosen tarkkaavaisuus kuvastaa osaltaan hevosen hyvinvointia. Tarkkaavaisuuden puutteen on todettu heikentävän myös oppimiskykyä.

Lähde:

Rochais et al. 2016. “Investigating attentional processes in depressive-like domestic horses (Equus caballus)  Behav. Proc. Mar 124: 93-6.  

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman lupaa on kielletty.