Väkirehuruokinnan kustannukset

Sivun tulostus

Karkearehuruokinnan lisäksi myös hevosen väkirehuruokinnan kustannukset voivat vaihdella huomattavasti. Kustannuksiin vaikuttavat ruokinnassa käytetyn väkirehun tyyppi, alkuperä ja hankintapaikka. Kustannuksiin voi vaikuttaa mm. rehuvalinnoilla, vertailemalla teollisten rehujen hintoja verkkokaupoissa, hevostarvikeliikkeissä ja maatalouskaupoissa sekä tilaamalla rehua suurempia eriä suoraan tallille. Edullisin väkirehu hevosen ruokinnassa on kotimainen kaura.

Tässä artikkelissa vertaillaan väkirehun valinnan ja hinnan vaikutusta ruokinnan kustannuksiin päivä-, kuukausi- ja vuositasolla. Vertailun kauran kilohinta on kevään 2017 keskimääräistä tasoa, teollisten rehujen säkkikohtaiset hinnat on puolestaan otettu verkkokaupoista keväällä 2017.

Väkirehuissa hintahaitari on suuri. Edullisin väkirehu on kotimainen kaura, josta on laskelmassa käytetty kilohintaa 0,22 €/kg + alv 14 %. Toisaalta kauraa käytettäessä tarvitaan enemmän täydennysrehuja, mutta kauraruokinta on siitä huolimatta teollisia täysrehuja edullisempaa. Teollisista väkirehuista kotimaisten rehuvalmistajien tuotteet ovat yleensä ulkomaisia tuontirehuja edullisempia. Myös ulkomaisissa rehuissa erot ovat suuret, joten hintavertailu kannattaa. Toki tuotteiden koostumus ja tarvittava syöttömäärä vaikuttavat kustannuksiin. Ravintoainepitoisuuksiltaan suuria väkirehuja tarvitaan ruokinnassa määrällisesti vähemmän, mikä tulee huomioida ruokintakustannuksia arvioitaessa. Vertailun esimerkeissä käyttömääräsuositukset olivat teollisissa väkirehuissa suurin piirtein samat 500 kg painavalle, työtä tekevälle hevoselle.

Taulukon 1. laskelmassa on laskettu 500 kg painavan hevosen päivittäiset ruokintakustannukset eri väkirehuja käytettäessä. Vertailussa rehumäärät on laskettu siten, että ne kattavat pääsääntöisesti 500 kg painavan, kohtalaista työtä tekevän hevosen ravinnontarpeen samalla karkearehun saantimäärällä.

Taulukko 1. Kuivalla heinällä ja kauralla tai eri valmistajien teollisilla väkirehuilla ruokitun hevosen (500 kg) päivittäiset ruokintakustannukset.

*= vertailun hinnat otettu verkkokaupoista 10.3.2017.

**= valmistajan annostelusuositusten mukainen määrä 500 kg painavalle, työskentelevälle hevoselle. Määrän oletetaan tyydyttävän vertailussa hevosen kivennäisaineiden ja vitamiinien tarve heinäruokinnan lisänä.

Kaura vs. kotimaiset rehut

Perinteisellä kauraruokinnalla, jolloin ruokinnassa käytetään myös kivennäisvalmistetta ja ADE-vitamiinilisärehua, hevosen ruokinnan kokonaishinnaksi (karkearehu + väkirehu + kivennäisrehu + vitamiinivalmiste) tulee 2,83 euroa/vrk. Teollisia väkirehuja vertailussa mukana olevat rehuvalmistajat suosittavat käyttämään esimerkin kaltaisen hevosen ruokinnassa pääsääntöisesti 3 kg vuorokaudessa. Vertailun teollisten väkirehujen kilohinta on 2-7 -kertainen kauraan verrattuna. 3 kg:n määrä Racing Peacemakeria maksaa päivässä 1,6 €, Black Horse Classicia 2,4 € ja Criollo Fullia 3,39 €. Kotimaisten valmistajien täysrehut nostavatkin hevosen päivittäisen ruokinnan kustannuksia 0,84 eurolla (Racing Peacemaker), 1,64 eurolla (Black Horse Classic) ja 2,63 eurolla (Criollo Full) päivässä kauraan verrattuna. Kuukausitasolla eroa kauraruokintaan tulee 500 kg painavan hevosen ruokinnassa Racing Peacemakerilla 25 euroa, Black Horse Classicilla 49 euroa ja Criollo Fullilla 79 euroa. Vuositasolla eroa tulee yhden hevosen ruokinnassa kauraruokintaan verrattuna 307 euroa Racing Peacemakeria käytettäessä, 599 euroa Black Horse Classicia käytettäessä ja 960 euroa Criollo Fullia käytettäessä.

Kaura vs. ulkomaiset tuontirehut

Vertailussa mukana olevat ulkomaiset täysrehut ovat kotimaisia kalliimpia. Vertailun ulkomaisista täysrehuista edullisin on hollantilainen Havens Derby Compact, jonka 3 kg:n päiväannokselle tulee hintaa yhdellä 500 kg hevosella 3,36 euroa. Havens Derby Compact nostaa yhden hevosen ruokintakustannuksia päivässä 2,60 euroa kauraruokintaan verrattuna, vaikka kauraruokinnan hintaan laskettiin mukaan kivennäisrehusta ja vitamiinitiivisteestä aiheutuvat kustannukset. Ruotsalainen Krafft Groov Original kustantaa päivässä 3,75 € yhden hevosen ruokinnassa ja lisää kustannuksia päivässä 3 euroa kauraan verrattuna. Englantilainen D&H Build Up Mixin päiväannos maksaa 500 kg hevosella 5,25 euroa, mikä nostaa päivän ruokintakustannusta 4,50 euroa kauraruokintaan verrattuna. Kuukausitasolla eroa kauraruokintaan tulee yhden, 500 kg painavan hevosen ruokinnassa Havens Derby Compactilla 78 euroa, Krafft Groov Originalilla 90 euroa ja D&H BuildUp Mixillä 135 euroa. Vuositasolla erot kauraruokintaan ovat yhden hevosen ruokinnassa Havens Derby Compactilla noin 950 euroa, Krafft Groov Originalilla 1091 euroa ja D&H Build Up Mixillä noin 1639 euroa. Väkirehun valinnalla on siis todella suuri merkitys ruokintakustannuksiin varsinkin suurissa talleissa. Esimerkiksi 10 työtä tekevän hevosen tallissa maksaisi ruokinta vuodessa kalleinta ulkomaista rehua käytettäessä (D&H Build Up Mix) 16 390 euroa enemmän kuin kauraruokinta kaikkine lisärehuineen!

Vaikka kauraruokinta tulee edullisimmaksi, on myös teollisten väkirehujen käytössä hyvät puolensa. Ne ovat tasalaatuisia ja säästävät työaikaa tallissa tarvittavien lisärehumäärien ollessa kauraruokintaa vähäisemmät. Teollisissa väkirehuissa raaka-aineita, kuten viljoja, on usein myös prosessoitu jollakin tapaa rehun sulavuuden parantamiseksi ja tärkkelyspitoisuuden alentamiseksi. Rehusarjoista löytyy myös omat rehut eri hevostyypeille, jolloin ruokinnan yksilöllinen, hevosen käytön mukaisen ruokinnan toteutus on niillä helppoa.

Hevosen ruokinnassa käytettävää karkearehua parhaiten täydentävä väkirehu on helpointa valita ruokintaohjelman avulla. Tällä tavoin päästään usein myös kustannustehokkaaseen ratkaisuun, sillä tarvittavien lisärehujen määrä pienenee väkirehun täydentäessä karkearehua juuri oikealla tavalla. Näin vältytään myös liikaruokinnalta, joka nostaa turhaan ruokinnan kustannuksia ja voi pahimmillaan johtaa hevosen sairastumiseen. Kustannustehokkaan ruokinnan suunnittelu edellyttääkin kattavan rehuanalyysin teettämistä karkearehusta, jonka pohjalta ruokinta suunnitellaan hevoskohtaisesti ruokintaohjelman avulla. 

Tietosivu on tuotettu Tallitoimijan verkkoluennot -hankkeessa.  

   

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman lupaa on kielletty. 

31.5.2017