Julkaisut

Sivun tulostus

Hevostietokeskus tuottaa julkaisuja hevostalouden eri aiheista. Julkaisut ovat tilattavissa painetussa ja/tai PDF-muodossa verkkokaupasta.

   

Hevosten pihattohoito

Kirjoittajat: FT Elena Autio ja FT Minna-Liisa Heiskanen

Julkaisuvuosi 2013, 74 s.

Julkaisu opastaa hevosten hyvään pihattohoitoon perehdyttämällä lukijaa hevosen fysiologian perusteisiin ja käyttäytymistarpeisiin sekä tuomalla esiin erilaisia ilmasto-olosuhteisiimme sopivia hoitokäytäntöjä. Julkaisussa käsitellään hevosten kasvua ja kehitystä, varsan vieroitusta, hevosten kylmänsietokykyä, pihattorakennuksen ja ulkoilualueen vaatimuksia, hevosten ryhmässä pitoa sekä hevosten terveydenhuoltoa ja ruokintaa. Katso sisällysluettelo tästä.

Julkaisun painos on loppunut, mutta kirja on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

   

Tallinhoitajan opas

Kirjoittajat: FT Sanna Airaksinen ja FT Minna-Liisa Heiskanen

Julkaisuvuosi 2018, 80 s.

Tallinhoitajan oppaan 2. uusittu painos. Julkaisuun on koottu tietoa hevostilan rakenteiden ja alueiden kunnossapidosta ja tallitoimintaan keskeisesti liittyvästä lainsäädännöstä. Tallinhoitajan oppaassa käsitellään tallihygieniaa, hevosten juomavesihuoltoa, tallin sähkö- ja paloturvallisuutta, tallin kuivike- ja lantahuoltoa, hevostilan jätteitä ja jätevesiä, tarhojen ja laidunalueiden perustamista ja hoitoa, ulkoalueiden hoitoa sekä hevosen hävittämistä. Katso sisällysluettelo tästä.

   

Tamman tiineys ja varsominen

Kirjoittajat: Prof. ELT Terttu Katila, ELL Helena Kaukinen ja FT Minna-Liisa Heiskanen

Julkaisuvuosi 2013, 42 s.

Julkaisu sisältää jokaiselle siitostamman pitäjälle tärkeää tietoa tamman astutuksesta aina vastasyntyneen varsan hoitoon saakka. Julkaisussa käydään läpi hevosten lisääntymismenetelmiä, tamman kiimaa, astutusta ja tiineysaikaa sekä varsomista. Julkaisussa käsitellään myös tamman lopputiineyden aikaisia ongelmia, synnytysvaikeuksia ja niissä avustamista, varsomisen jälkeisiä ongelmia sekä vastasyntyneen varsan ja orpovarsan hoitoa. Katso sisällysluettelo tästä.

Julkaisun painos on loppunut, mutta kirja on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

Tallimalleja 1: 1-2 hevosen tallit 

Julkaisu sisältää idealuonnoksia 1-2 hevosen talleista.

Sivumäärä: 10 s, sisältää 8 luonnospiirustusta. Julkaisuvuosi 2013.

Julkaisun painos on loppunut, mutta se on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

Tallimalleja 2: 3-4 hevosen tallit

Julkaisu sisältää idealuonnoksia 3-4 hevosen talleista.

Sivumäärä: 9 s, sisältää 7 luonnospiirustusta. Julkaisuvuosi 2013.

Julkaisun painos on loppunut, mutta se on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

Tallimalleja 3: Pihattotallit ja pihatot

Julkaisu sisältää idealuonnoksia pihatoista ja pihattotalleista.

Sivumäärä: 12 s, sisältää 8 luonnospiirustusta. Julkaisuvuosi 2013.

Julkaisun painos on loppunut, mutta se on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

Tallimalleja 4: Tallin sisustus

Julkaisu sisältää ideoita ja malleja tallien sisustusratkaisuihin.

Sivumäärä: 13 s. Julkaisuvuosi 2013.

Julkaisun painos on loppunut, mutta se on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

Tallimalleja 5: Laidun-, tarha- ja ruokintakatokset

Julkaisu sisältää erityyppisiä katosratkaisuja.

Sivumäärä: 9 s, sisältää 6 luonnospiirustusta. Julkaisuvuosi 2013.

Julkaisun painos on loppunut, mutta se on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

Tallimalleja 6: Lantalat

Julkaisu sisältää tietoa tallin lantahuollosta sekä erilaisia lantalaratkaisuja.

Sivumäärä: 13 s, sisältää 10 luonnospiirustusta. Julkaisuvuosi 2013.

Julkaisun painos on loppunut, mutta se on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

 

Tallien toimintaympäristöt ja tilatarvevaatimukset 

Oppaassa käsitellään erilaisten hevostallien vaatimia toimintaympäristöjä sekä tilatarpeita malliesimerkkien avulla. Opas palvelee sekä kuntien maankäytön suunnittelijoita että hevosyrittäjiä heidän asioidessaan viranomaisten kanssa.

Sivumäärä: 27 s. Julkaisuvuosi: 2008.

 

Uudet talliratkaisut

Uudet talliratkaisut -julkaisussa käydään läpi tallirakentamista modernista näkökulmasta. Tallitoiminnan turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat myös keskeisiä asioita teoksessa.

Sivumäärä: 103 s. Julkaisuvuosi: 2006

Julkaisun painos on loppunut, mutta kirja on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.

 

Navetasta talliksi

 

 

Navetasta talliksi

Navetasta talliksi -kirjassa käydään läpi pääpiirteittäin tallirakentamisen perusasioita sekä annetaan mallipiirustusten avulla ideoita vanhan navetan muutostöihin. Kirjan on suunnitellut ja toteuttanut rakennusmestari Juhani Halonen työryhmineen.

Sivumäärä: 65 s. Julkaisuvuosi: 2005.

 

Valmennusfysiologian perusteet

 

Hevosten valmennusfysiologian perusteet

Hevosten valmennusfysiologian perusteet -kirja antaa lukijalle perustietoja siitä, mitä hevosen elimistössä tapahtuu valmennuksen aikana.

Sivumäärä: 44 s. Julkaisuvuosi: 2003.

Julkaisun painos on loppunut, mutta kirja on edelleen saatavissa PDF-julkaisuna.