Kuiviketurpeen pölyävyys

Sivun tulostus

Kuiviketurpeen pölyävyyden ja hygieenisen laadun vaihtelu

Orgaaniselle pölylle altistuminen lisää kroonisten hengityselinsairauksien esiintymistä sekä hevosilla että maataloustyöntekijöillä. Hevostietokeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri turvemateriaalien pölyävyyttä ja hygieenistä laatua.

Koemateriaalit

  • vaalea, heikosti maatunut rahkaturve, von Post H 1-2
  • vaalea, heikosti maatunut, varastoinnin aikana lämmennyt (>30 oC) rahkaturve, von Post H 1-2
  • kaksi pidemmälle maatunutta rahkasaraturvetta, von Post H 3-5

Menetelmät

Turpeiden mikrobiologinen laatu määritettiin materiaalinäytteistä. Mikrobiologisessa analyysissä selvitettiin eri kasvulämpötiloissa viihtyvien sienten esiintyvyys eri koemateriaaleissa.

Turvemateriaalien pölyävyyttä tutkittiin ”pyörivä rumpu” -menetelmällä laboratorio-olosuhteissa. Turpeen rummutuskäsittelyn aikana kammiosta otettiin ilmanäytteet hengittyvän pölyn (hiukkaskoko < 10 µm), pölyn alveolijakeen (hiukkaskoko < 5 µm) sekä pölyn endotoksiinipitoisuuden (bakteerimyrkky) määrittämiseksi. Hiukkasten lukumäärä mitattiin optisen hiukkaslaskurin avulla.

Tulokset

  • Vaalea, heikosti maatunut rahkaturve sisälsi vähiten homesieniä, mutta merkitsevästi enemmän endotoksiinia kuin muut turpeet.
  • Lämpeneminen lisäsi homesienten määrää rahkaturpeessa, mutta vähensi toisaalta turpeen endotoksiinipitoisuutta merkitsevästi.
  • Pidemmälle maatuneet rahkasaraturpeet sisälsivät sekä määrällisesti että lajistollisesti enemmän sieniä kuin vaalea, vähän maatunut rahkaturve.
  • Hengittyvän pölyn ja pölyn alveolijakeen pitoisuudet sekä hiukkasten lukumäärä olivat kuitenkin pienemmät pitemmälle maatuneissa rahkasaraturpeissa (von Post H 3-5) kuin vaaleissa, vähän maatuneissa rahkaturpeissa (von Post H 1-2).
  • Turpeen pölyävyys on yhteydessä materiaalin kosteuspitoisuuteen.

Johtopäätös

Turpeiden pölyävyydessä ja hygieenisessä laadussa esiintyy merkittäviä eroja eri materiaalien välillä. Pölisevää turvetta ei voi suositella hevosten kuivikkeeksi, mistä syystä pölyttömän turpeen tuotteistamista tulisi edelleen selvittää.

Airaksinen S, Heiskanen M-L, Heinonen-Tanski H, Laitinen J, Laitinen S, Linnainmaa M, Rautiala S. Variety in dustiness and hygiene quality of peat bedding. Ann Agric Environ Med 2005, 12, 53-59.

 

©Suomen Hevostietokeskus ry
Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.