HOPTI

Sivun tulostus

Hopti – ruokintaohjelma on Hevostietokeskuksen ruokinta-asiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä, kotimainen hevosten ruokinnansuunnitteluohjelma. Ohjelmalla voidaan laatia erilaisille hevosille optimaaliset ja yksilölliset, ruokintasuositusten mukaiset ruokintasuunnitelmat ja siten välttää ravintoainepuutokset ja -yliannostukset ruokinnassa. 

Hopti – ohjelmassa on valmiina noin tuhannen kotoisen ja kaupallisen rehun ravintoainetiedot, laskelman voi myös muodostaa hyödyntäen omien rehujen analyysitietoja. Hopti määrittää hevosen ravintoaineiden tarpeen painon, käyttömuodon, iän ja rehunkäyttökyvyn mukaan. Ohjelmalla on helppo tarkistaa, kuinka hevosen ravintoaineiden kokonaissaanti kaikista ruokinnassa käytettävistä rehuista vastaa ruokintasuosituksia. Myös yksittäisten rehujen vaikutusta ravintoaineiden saantiin voidaan tarkastella. Ohjelma laskee myös ruokinnan kustannukset rehujen hankintahinnan pohjalta. Hoptin rehulistat pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla.

Ohjelma on saatavilla sekä tietokoneelle ladattavana Windows-sovelluksena että netissä käytettävänä sovelluksena.