Julkaisuluettelo

Sivun tulostus

Hevostietokeskuksen tieteelliset julkaisut sekä lehtiartikkelit ja -haastattelut

Väitöskirjat

Kinnunen Susanna, 2011. Oxidative Stress in Skeletal Muscle After Acute Exercise. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertation in Health Sciences, No: 70, 73 p. University of Eastern Finland. Linkki julkaisuun

Autio Elena, 2008. Loose Housing of Horses in a Cold Climate. Effects on Behaviour, Nutrition, Growth and Cold Resistance. Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences, No: 245, 76 p. University of Kuopio. Linkki julkaisuun

Airaksinen Sanna. 2006. Bedding and Manure Management in Horse Stables. Its Effects on Stable Air Quality, Paddock Hygiene and the Compostability and Utilization of Manure.  Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences, No: 190, 52 p. University of Kuopio. Linkki julkaisuun

Heiskanen Minna-Liisa. 1995. Hevosten keinosiemennys. Sperman käsittelyn ja säilytyksen vaikutus tiinehtymiseen. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. No: 31, 59 s.

Väitöstiedotteet

Kinnunen Susanna, 2011. Liikunnan aiheuttamaa hapetusstressiä urheiluhevosilla voidaan vähentää. Linkki tiedotteeseen

Autio Elena, 2008. Hevosten kylmäpihattokasvatuksessa sekä hyvinvointia edistäviä että vaarantavia tekijöitä. Linkki tiedotteeseen

Airaksinen Sanna, 2006. Kuivikkeella keskeinen merkitys tallin lantahuollossa. Linkki tiedotteeseen

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Autio E, Sihto U, Mononen J, Heiskanen M-L. 2008. Energy intake and growth of weanling horses in a cold loose housing system. Agric Food Sci 17: 338-350. Linkki julkaisuun (pdf), linkki suomenkieliseen tiivistelmään

Airaksinen S, Heiskanen M-L, Heinonen-Tanski H. 2007. Contamination of surface run-off water and soil in two horse paddocks. Bioresource Tech 98: 1762-1766. Linkki abstraktiin

Autio E, Mononen J, Heiskanen M-L. 2007. Thermographic evaluation of the lower critical temperature in weanling horses. J Appl Anim Welfare Sci 10: 207-216. Linkki abstraktiin, linkki suomenkieliseen tiivistelmään

Autio E, Neste R, Airaksinen S, Heiskanen M-L. 2006. Measuring the heat loss in horses in different seasons by infrared thermography. J Appl Anim Welfare Sci 9: 211-221. Linkki abstraktiin, linkki suomenkieliseen tiivistelmään

Autio E, Heiskanen M-L. 2005. Foal behaviour in a loose housing/paddock environment during winter. Appl Anim Behav Sci 91: 277-288. Linkki abstraktiin, linkki suomenkieliseen tiivistelmään

Airaksinen S, Heiskanen M-L, Heinonen-Tanski H, Laitinen J, Laitinen S, Linnainmaa M, Rautiala S. 2005. Variety in dustiness and hygiene quality of peat pedding. Ann Agric Environ Med 12: 53-59. Linkki julkaisuun (pdf), linkki suomenkieliseen tiivistelmään

Kinnunen S, Atalay M, Hyyppä S, Lehmuskero A, Hänninen O, Oksala N. 2005. Effects of prolonged exercise on oxidative stress and antioxidant defense in endurance horse. J Sports Sci Med 4: 415-421. Linkki julkaisuun (pdf)

Kinnunen S, Hyyppä S, Lehmuskero A, Oksala N, Mäenpää P, Hänninen O & Atalay M. 2005. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and exercise-induces oxidative stress in trotters. Eur J Appl Physiol 95: 550-556. Linkki abstraktiin

Kinnunen S, Hyyppä S, Lappalainen J, Oksala N, Venojärvi M, Nakao C, Hänninen O, Sen CK, Atalay M. 2005. Exercise-induced oxidative stress and muscle stress protein responses in trotters. Eur J Appl Physiol. 93: 496-501. Linkki abstraktiin

Airaksinen S, Heinonen-Tanski H, Heiskanen M-L. 2001. Quality of different bedding materials and their influence on the compostability of horse manure. J Equine Vet Sci 21: 125-130. Linkki abstraktiin, linkki suomenkieliseen tiivistelmään

Raymond SL, Heiskanen M, Smith TK, Reiman M, Laitinen S, Clarke AF. 2000. An investigation of the concentrations of selected Fusarium mycotoxins and the degree of mold contamination of field-dried hay. J Equine Vet Sci Vol 20 pp. 616-621. Linkki abstraktiin

Heiskanen ML, Huhtinen M, Pirhonen A, Mäenpää PH. 1994. Insemination results with slow-cooled stallion semen stored for approximately 40 hours. Acta Vet Scand Vol 35: 257-262. Linkki abstraktiin

Heiskanen ML, Huhtinen M, Pirhonen A, Mäenpää PH. 1994. Insemination results with slow-cooled stallion semen stored for 70 or 80 hours. Theriogenology Vol 42: 1043-1051. Linkki abstraktiin

Heiskanen ML, Hilden L, Hyyppä S, Kangasniemi A, Pirhonen A, Mäenpää PH. 1994. Freezability and fertility results with uncentrifuged stallion semen. Acta Vet Scand Vol 35: 377-381. Linkki abstraktiin

Heiskanen ML, Pirhonen A, Mäenpää PH. 1991. Comparison of Lazymot analyzer and manual methods for determining stallion sperm count and motility. J Reprod Fertil Suppl Vol 44: 651-652.

Heiskanen ML, Pirhonen A, Koskinen E, Mäenpää PH. Motility and ATP content of extended equine spermatozoa in different storage conditions. J Reprod Fertil Suppl Vol 35: 103-107. Linkki abstraktiin

Seminaari- ja kongressijulkaisut

Autio E. & Heiskanen M.-L. Nutritional status of horses in Finnish horse stables. (Session 55, Theatre 5). Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Fed-eration of Animal Science. Tallinn, Estonia 28 August – 1 September 2017. EAAP Book of Abstracts, Volume 23, s. 483. Linkki 

Airaksinen S. & Heiskanen M.-L. Consumption, cost and workload effect of different horse bedding materials – a case study. (Session 55, Theatre 7). Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Tallinn, Estonia 28 August – 1 September 2017. EAAP Book of Abstracts, Volume 23, s. 484. Linkki

Reija Junkkari, Heli Simojoki, Minna-Liisa Heiskanen, Sinikka Pelkonen, Satu Sankari, Riitta-Mari Tulamo, Anna Mykkänen. A comparison of unheated loose housing with stables on the respiratory health of weaned-foals in cold winter conditions; on observa-tion field study. Acta Vet Scand (2017) 59:73. Linkki

P. Sulku, A. Mykkänen, M. Rantala, T. Pohjavirta, R. Junkkari, M. Heiskanen, S. Pelko-nen, T. Gröndahl and M. Eklund. Presence and genetic variation of Streptococcus zooepidemicus in Finnish weanling horses. Proceding World Equine Airway Symposi-um. Copenhagen (2017) s. 135. (Posteri oli esillä myös Eläinlääkäripäivillä 13-15.12. 2017)

Airaksinen S., Salmela A. & Heiskanen M.-L. Airborne fungi measurements in bedding hygiene quality assessment. Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production.Belfast, UK, 29 August - 1 September 2016. http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-830-8, s. 391

Autio, E. 2011. Loose housing of horses in a cold climate: Effects on behavior, nutrition, growth and cold resistance. NJF Seminar nr. 437, 6-7. June 2011, Reykjavik, Iceland. NJF Report Vol 7: 4-9.

Autio, E. 2009. Hevosten pihattokasvatus kylmässä ilmastossa – Vaikutukset käyttäytymiseen, ravinnontarpeeseen, kasvuun ja kylmänkestävyyteen. Eläinten hyvinvoinnin tutkimusseminaari, syyskuu 30, 2009, Kuopio.

Autio, E. & Heiskanen, M-L. 2005. Varsojen käyttäytyminen talvella pihatossa. Eläinten hyvinvoinnin tutkimusseminaari, lokakuu 6-7, 2005, Jokioinen.

Airaksinen S & Heiskanen M-L. 2004. Einstreumaterial, Entmistung, Lagerung, Nutzung, Entsorgung: Erfahrungen in Finnland. In: Lindner A. (Ed.) Pferdemist. Naturdünger oder Bodenmüll? Arbeitsgruppe Pferd, Basis- und Praxiswissen über Pferde. Band 18: pp. 67-73.

Holopainen P, Airaksinen S, Heinonen-Tanski H, Heiskanen M-L. 2002. Utilization of composted horse manure with peat bedding in greenhouse and field cultivation. In: Schmilewski G, Rochefort L (Eds.): Peat in Horticulture: Quality and Environmental Challenges. Proceedings of the International Peat Symposium, Pärnu, Estonia 3-6 September 2002, pp. 154-160.  

Artikkelit alan aikakausilehdissä

Heiskanen, M-L. & Autio, E. 2014. Loimen tarve ja käyttö. Hippos 8/14, s. 64-66.

Hevostietokeskus. 2011. Hevosalan neuvojat hakivat uutta tietoa. Hevoset ja Ratsastus, 2/11, s. 34-36.

Autio E. & Heiskanen M-L. 2010. Hevosten riittävä vedensaanti talvella. Suomen Eläinlääkärilehti, 2/10.

Autio E. 2009. Vieroitettujen varsojen kasvatus pihatoissa vaatii ammattitaitoa. Hevosenomistaja, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n jäsenlehti. 1/09.

Autio E. 2009. Väitöstutkimuksesta käytännön suosituksia hevoskasvatukseen. Hippos-lehti, 1/09, s. 8-9.

Autio E. 2008. Hevosten kylmäpihattokasvatuksessa sekä hyvinvointia edistäviä että vaarantavia tekijöitä. Farmi-Uutiset 8/08, s. 27.

Autio E. & Heiskanen, M-L. 2008. Hevosten kylmänkestävyys ja hoito talviolosuhteissa. Hippos-lehti 3/08.

Autio E. & Heiskanen, M-L. 2008. Pihaton perusvaatimukset hevosen hyvinvoinnin kannalta. Hippos-lehti 3/08.

Heiskanen M-L. 2008. Energiaa talleilta arkipäivään. ProAgria Itä-Suomi 2/08, s. 18.

Autio E. & Heiskanen, M-L. 2008. Kylmäpihatto hevosen elinympäristönä. Suomen Eläinlääkärilehti 1/08.

Autio E. Hevostietokeskus selvitti: Hevosia ruokitaan liikaa ja liian vähän. Hevosurheilu 31.8.2007.

Autio E. 2007. Ruokintaohjelmasta apua ruokinnan suunnitteluun. Hevosurheilu 31.8.07.

Autio E. & Heiskanen, M-L. 2007. Uutta tietoa hevosten ja varsojen pihattohoitoon. Hevosurheilu, 16.2.07.

Heiskanen M-L. & Autio E. 2006. Paleleeko hevonen? Pro hevonen 3/06.

Autio E. 2006. Lämminveristen pakkashoitoon erityishuomiota. Hevosmaailma 1/06.

Airaksinen S. 2005. Kuivikkeet vertailussa. Sika 1/05, s. 36-37.

Airaksinen S. 2002. Turve kuivikkeeksi - lanta viljelijöille. Luomulehti 7/02, s. 22-23.

Hevostietokeskus. 2001. Koepihatto mallintaa uusia ratkaisuja. Hevosenomistaja 2/01.

Airaksinen S. 2001. Ajankohtaista lannan varastoinnista. Hevosenomistaja 1/01, s. 12-13.

Airaksinen S. 2000. Vaihtoehtoja kuivitukseen. Nauta 3/00, s. 32-33.

Airaksinen S. 2000. Kuivikkeet ja tallin lantahuolto. Hevosenomistaja 1/00, s. 14-15.

Airaksinen S. 2000. Eri kuivikemateriaalit ja niiden ominaisuudet. Hevosurheilu, Jalostuskuvasto Nro 18 B, 00, s. 108-109.

Hevostietokeskuksen haastatteluihin/tiedotteisiin pohjautuvat artikkelit

Laakso H. 2015. Valmiit ja viljavat täysrehut. Hevosurheilu 25.9.2015, s. 8.

Laakso H. 2015. Laskuri  kertoo ravintoaineista. Hevosurheilu 25.9.2015, s. 8. 

Laakso H. 2015. Kauralla tankataan energiaa. Hevosurheilu  25.9.2015, s. 7.

Laakso H. 2015. Kokemus ohjaa hevosväen yrttikeskustelua. Hevosurheilu 9.4.2015, s. 24.

Kyrö M. 2015. Kuivike ja lannankäsittely ovat tallin tärkeitä valintoja. Käytännön Maamies 3/2015, s. 148-149.

Järvinen M. 2015. Oma lauma on hevosen turva. Villivarsa 2/2015, s. 24-25.

Lahtinen M. 2013. Paskaduunissa - karsinan siivous tähtää hyvään talli-ilmaan. Hevosurheilu, joulukuu.

Alerini L. 2012. Loimittamisen ABC. Hevosurheilu 19.10.2012, s. 18-19.

Haapamatti K. 2012. Teuraaksi, tuhkaksi vai hautaan? Maaseudun Tulevaisuus/Kantri, lokakuu 2012, s. 23.

Paavola T. 2012. Totta vai tarua - uskomuksia ruokinnasta. Hippos-lehti 6/2012, s. 38-40.

Lahtinen M. 2012. Kone kertoo kauramäärän. Hippos-lehti 6/2012, s. 36.

Paavola T. 2012. Karkearehu on kaiken perusta. Hippos-lehti 6/2012, s. 30-33.

Lehtonen S. 2012. Hevosten kevätlaidunnusta voi olla tarpeen rajoittaa. Maaseudun Tulevaisuus 18.5.2012.

Alerini L. 2012. "Hyvät villat" loistosuoja. Hevosurheilu 3.2.2012, s. 8.

Mahlamäki M. 2012. Painonhallinta pitää hevosen terveenä. Hippos nro 1/12, s. 37-40.

Partanen A. 2012. Lue hevostasi kuin avointa kirjaa. Hevosmaailma nro 1/12, s. 6-10.

Alerini L. 2011. Liikalihavuus on terveysongelma numero yksi. Hevosurheilu 25.11.11, s. 9.

Heikkinen A. 2011. Lisää suorituskykyä antioksidantin avulla. Tutkija Susanna Kinnusen haastattelu, kantti.net 9.9.2011.

Pekkarinen A-L. 2011. Ei ole sama mitä hevoselleen syöttää. Mmm... Pohjois-Savon seudun makasiinilehti, Talvi 2011.

Eerikäinen P. 2011. Vesi on hevosen tärkein ravintoaine. Hevosmaailma 2/11, s. 12-16.

Karvonen J. 2011. Pakkasella tärkeintä on riittävä ravinto. Hevosmaailma 1/11, s. 19-20.

Hurme-Leikkonen K. 2010. Ruokintaohjelma laskee hevosen ravinnontarpeen. Farmi-Uutiset 2/10, s. 48-49.

Niinikoski M-K. 2010. Osaaminen varmistaa onnistumisen. Hevosmaailma 2/10, s. 14-16.

Niinikoski M-K. 2010. Pidentyvä päivä vauhdittaa hevosten karvanlähtöä: Talvikarvalle hyvästit. Hevosmaailma 2/10, s. 12-13.

Pirinen A. 2010. Ihmisen on vaikea arvioida eläimen kipua. Kuopion kaupunkilehti, 3.3.10, s. 3.

Manninen E. 2009. Nukunko koko päivän – vai horrostanko hetkisen? Pellervon Iso Kalenteri 2010. 11/09. s. 72–75.

Sweet C. 2009. Tips to help your horses fend off the cold. Horses All, vol. 32, issue 11 November 09, p. 14.

Henttonen K. 2009. Tutkijan mukaan pihattokasvatus voi heikentää hevosten hyvinvointia mikäli olosuhteet ja hoito ovat riittämättömät. Salon seudun sanomat, 14.5.09.

Ahokas K. 2009. Tutkimustietoa pihattokasvatuksesta. Hevoset ja Ratsastus. 3/09.s. 42-43.

Wiik H-M. 2009. Hevonen muutti kaupunkiin. Esse Espoon seurakuntasanomat. 22.1.09.

Savolainen A. 2009. Kuivikepula kiusaa karjatiloja ja hevostalleja. Maaseudun Tulevaisuus 26.1.09.

Alérini L. 2009. Hevostaito määrittää pihattokasvatuksenkin onnistumisen. Hevosurheilu 16.1.09. s. 8-9.

Salmela K. 2008. Pihattokasvatus sopii varsoille. Tutkija Elena Aution haastattelu, kantti.net 7.12.2008

Lehtonen S. 2008. Pihattokasvatus sopii kylmäverihevosille ja poneille. Maaseudun Tulevaisuus 3.12.08.

Saastamoinen M. 2008. Väitös Kuopion yliopistosta: Pihattokasvatuksen vaikutus hevosen käyttäytymiseen, ravinnontarpeeseen, kasvuun ja kylmänkestävyyteen. Pro Hevonen 5-6/08, s. 92.

Lappalainen E. 2008. Hevosyrittäjä ylittää esteet. Helsingin Sanomat 13.7.08, E1.

Wiik H-M. 2008. Hinku päästä ratsaille. Kantri, Toukokuu 08, s. 20-22.

Rantanen M. 2008. Hevoselle riittää pellolta saatava perusruoka. Hevosmaailma 1/08, s. 40-43.

Mustonen A. 2008. Hevonen syö pakkasessa itsensä lämpimäksi. Hevosmaailma 1/08, s. 27-30.

Haapala K. 2007. Ravihevonen uran jälkeen ratsuksi tai lautaselle. Helsingin Sanomat 24.11.07, B16.

Knuuttila K. 2006. Pihaton vapaus hyväksi hevoselle. Hevosmaailma 5/06, s. 29-30.

Knuuttila K. 2006. Syksy tuo muutoksia hevosten ruokintaan. Hevosmaailma 4/06, s. 19-21.

Niiniharju K. 2006. Laidunruohon laatu laskee kesän myötä. Hevosmaailma 3/06, s. 50-51.

Virtanen H. 2006. Jos ympäristöasioista ei huolehdita, hevosalalla ei edellytyksiä kasvaa. Pro Hevonen 3/06, s. 32-33.

Taipale T. 2006. Uutta tietoa tallirakentamisesta Suomen oloissa. Maaseudun Tulevaisuus 22.2.06, s. 15.

Alerini L. 2006. Hevonen pärjää kylmässä. Hevosurheilu 3.2.06.

Heikkilä A. 2006. Kaupunkilaistallien ympäristövaikutuksia tutkittu. Tutkija Sanna Airaksisen haastattelu, kantti.net 19.1.2006

Joensuu P. 2006. Kuivike vaikuttaa tallin ilmaan ja lantahuoltoon. Maaseudun Tulevaisuus 11.1.06.

Pohtila T. 2005. Hevosen ruokinnan perusta hyvälaatuinen heinä. Hevosmaailma 6/05, s. 14-15.

Iltanen E. 2005. Ilmanvaihto kuntoon. Pitäjäläinen 19.9.05.

Andrews M. 2005. Do foals suffer in a cold environment? Equine Science Update, Autumn 2005, p. 5-6.

Ticklen M. 2005. Pihatto – täydellinen talliratkaisu? Hevosurheilu 29.7.05, s. 22.

Lappalainen E. 2005. Hevosyrittäjillä valoisat näkymät. Savon Sanomat 27.5.05.

Liespuu S. 2005. Hevosvetoinen bisnes on nopeasti kasvava toimiala. Maatilan Pirkka 5/05, s. 18-21.

Hevosmaailma. 2005. Korkeus on tärkein sisämitta. Hevosmaailma 4/05.

Kaipainen S. 2005. Lantalan laittaminen. Hevosmaailma 4/05, s. 50-52.

Lehtonen S. 2005. Vanhasta navetasta voi tulla hyvä talli. Maaseudun Tulevaisuus 16.2.05.

Ticklen M. 2005. Pihattokasvatus on vaativa laji. Hevoset ja Ratsastus 1/05, s. 14-17.

Brännare A-L. 2005. Tallin sisäilma raikkaaksi. Hevosmaailma 1/05, s. 18-19.

Laiho M. 2005. Ratsastus on kallista - ja turvallista hyvin hoidetuilla talleilla. Kuluttaja No: 1/05.

Salonen S. 2004 Purulantakasat talleilla kasvavat. Maatilan Pellervo 514, s. 54-55.

Mathold K. 2004. Die optimale Einstreu. Alles Mist? St. Georg, No: 1, p. 60-63.

Ahola-Aalto M. 2004. Hopti-ohjelmalla korjataan hevosten ali- ja yliruokintaa. Hevosmaailma No: 6, s. 46-47.