Hevosen aistit

Sivun tulostus

Hevosen aistit ovat kehittyneet rakenteeltaan ja toiminnaltaan palvelemaan hevosen selviytymistä sen luontaisessa ympäristössä mahdollisimman hyvin. Aroilla eläneenä saaliseläimenä hevosella on kaikista tuotantoeläimistä paras ympäristön havainnointikyky, mistä johtuen ne ovat hyvin tietoisia ympärillään tapahtuvista asioista ja reagoivat niihin nopeasti.

Koska hevosen aistinelimet eroavat rakenteeltaan ihmisen aisteista, hahmottavat ne ympäristön hyvin eritavalla. Siksi hevosen luontaisen käyttäytymisen ymmärtämisen ja turvallisen hevostoiminnan lähtökohta on hevosen hyvin kehittyneiden aistien toiminnan tunteminen.

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman lupaa on kielletty.