Lastausharjoittelu vähentää hevosen stressiä

Sivun tulostus

Hevosen haluttomuus mennä vapaaehtoisesti kuljetusautoon /traileriin saattaa johtua aikaisemmista huonoista kokemuksista, tai hevosen luontaisesta taipumuksesta välttää ahtaita paikkoja.

Lastausta vastustavat hevoset voivat vahingoittaa sekä itseään että lastaukseen osallistuvia henkilöitä. Lisäksi lastaaminen on hevoselle hyvin stressaava tilanne. Hevosen rankaiseminen saattaa johtaa siihen, että hevonen ryntää traileriin tai muuttuu entistä hankalammaksi lastattavaksi.

Kanadalaisessa tutkimuksessa mitattiin vaikeasti lastattavien hevosten stressitasoa lastaustilanteessa. Hevosten sydämen syke ja kortisolitaso nousivat merkittävästi lastattaessa. Tämän jälkeen näitä ”ongelmahevosia” käsiteltiin kahden viikon ajan menetelmällä, jossa hevoset opetetaan erilaisilla käsittelyillä pysymään rauhallisena pelottavissakin tilanteissa jotka eivät suoranaisesti liity kuljetusvälineeseen lastaukseen.  

Ensin hevoset opetettiin tottelemaan talutettaessa selkeitä ja yksinkertaisia komentoja, joilla ne saatiin liikkumaan eteenpäin, pysähtymään ja peruuttamaan. Seuraavaksi hevoset opetettiin em. komentoja käyttäen suorittamaan seuraavia tehtäviä: a) kävelemään maassa olevien puisten aitatolppien yli b) nousemaan puiselle korokkeelle c) kävelemään vierailla alustoilla (esim. vanerin päällä) d) kävelemään kapeissa tiloissa (esim. lankuista tehty käytävä) e) kävelemään matalien tilojen alitse (esim. kävelemään ylhäällä pidettävien raippojen alta) f) kävelemään traileria muistuttavien esineiden lähellä. Viimeiseksi hevoset totutettiin kosketukselle paikoista, joista ne eivät yleensä pidä (kupeet, korvat, takajalat).

Kun hevoset suorittivat em. tehtävät vastustelematta, aloitettiin jälleen traileriin lastaus. Lastaamiseen kuluvan ajan todettiin lyhentyneen merkittävästi verrattuna lastaustilanteeseen ennen käsittelyä. Myös sydämen syke ja kortisolitasot olivat merkittävästi alhaisemmat. Johdonmukaisten harjoitusten todettiin siten vähentäneen huomattavasti lastausongelmaisten hevosten stressin määrää lastaustilanteessa sekä parantaneen hevosten käsiteltävyyttä.

Journal of Applied Animal Welfare Science, 2003; 6: 263-274

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.