Hevosten hiekan syönnin riskiä lisäävät tekijät

Sivun tulostus

Tanskalainen tutkimusryhmä on selvittänyt maaperän, laidunolosuhteiden ja tarhauksen yhteydessä järjestettävän ruokinnan sekä hevosen iän, sukupuolen ja lihavuuskunnon merkitystä hevosen hiekan syöntiin. Tutkimuksessa analysoitiin 211 islanninhevosen ulostenäytteen hiekkapitoisuus. Ulostenäytteet oli kerätty 19 tanskalaiselta hevostilalta. Ulostenäytteiden ohella analysoitiin myös maaperänäytteitä sekä kerättiin tietoa muista potentiaalisista riskitekijöistä.

Tutkituista ulostenäytteistä 56,4 % sisälsi hiekkaa. Hiekan syönnin riskiä edistäviä tekijöitä olivat tutkimuksen mukaan maalaji, laidunolosuhteet sekä ruokintakäytänteet. Laidunolosuhteiden havaittiin aiheuttavan hiekan syöntiriskin erityisesti hiekkaisilla mailla. Ruohon pituudella ei ollut merkitystä riskin suuruuteen. Laidunolosuhteiden muodostama riski hiekan syönnille oli matalin, kun laidunalueen maaperä oli savea. Lisärehun syöttäminen maasta havaittiin riskiksi sekä ruohonpituudella 1-5 cm että kasvipeitteettömässä tarhassa. Hiekan syönnin riski lisääntyi myös lyhytnurmisella laitumella, kun hevosia ei lisäruokittu laitumelle. Kasvipeitteettömässä tarhassa ruokkimatta jättäminen ei lisännyt hiekan syönnin riskiä.  

Lisätietoja tutkimuksesta on artikkelissa ”Husted L, Andersen MS, Borggaard OK, Houe H, Olsen SN. Risk factors for faecal sand excretion in Icelandic horses. Equine Veterinary Journal 2005, Jul;37(4):351-355.”

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman  lupaa on kielletty.