Rapsutus rauhoittaa hevosta

Sivun tulostus

Hevosten keskinäisellä rapsutuksella on tärkeä merkitys yksilöiden välisten sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. Rapsutuksella on merkitystä myös ulkoloisten torjunnassa. Ranskalaiset tutkijat Feh ja de Mazières halusivat selvittää, mille kehon alueille rapsuttaminen keskittyy, ja vaikuttaako kokeellinen rapsutuksen jäljittely tällä tietyllä alueella alentavasti hevosten sydämen sykkeeseen.

Tutkijat seurasivat vapaasti elävien Camargue-hevosten (9 oria, 13 tammaa ja niiden varsat) käyttäytymistä videokameroin ja kirjasivat ylös kaikki rapsutustoiminnot. Rapsutus kohdistui voimakkaimmin säkään ja lavan yläosaan. Tätä tutkijat perustelivat sillä, että näillä alueilla sijaitsee runsaasti ääreishermoston rakenteita (dorsal root nerves). Yli puolet rapsutus-kontakteista esiintyi sään ja lavan alueella. Kun suosituin rapsutuspaikka oli määritetty, valittiin jatkotesteihin kahdeksan hevosta ja kahdeksan varsaa. Tutkijat mittasivat stetoskoopilla hevosten sydämen sykettä niiden levätessä. Tämän jälkeen tutkijat aloittivat hevosten rapsutuksen ja mittasivat samalla sydämen sykettä stetoskoopilla. Hevosia rapsutettiin ensin 3 minuuttia sään alueelta ja sitten 3 minuuttia alueelta, jolta hevoset eivät aiemmin tarkkailtaessa koskaan rapsuttaneet toisiaan (40 cm säästä alas etujalkoihin päin). Sydämen syke hidastui merkittävästi hevosilla (11,4 % vrt. syke hevosen levätessä) ja varsoilla (13,5 %) kun niitä rapsutettiin sään alueelta, ja kohosi takaisin kun rapsutus siirtyi ei-suositulle alueelle. Hevosten syke levätessä ennen rapsutusta oli samaa tasoa kuin silloin, kun tutkijat rapsuttivat niitä ei-suositulta alueelta. Sydämen syke hidastui siis vain tietyiltä alueilta rapsutettaessa. (Animal Behaviour 1993; 46; 1191-1194.)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty