Peilit vähentävät stereotypioita

Sivun tulostus

Peilien käyttö hevosten stereotyyppisen kutomisen vähentämisessä

Kutominen on hevosille tyypillinen stereotyyppinen käyttäytymismuoto, jonka laukaisee usein runsas tallissa pitäminen. Jopa 15 % kesyhevosista ilmentää stereotyyppistä käyttäytymistä. Kutomisen uskotaan aiheuttavan niskalihasten epätasaista kasvua, laihtumista ja väsymystä, jotka voivat vaikuttaa edelleen hevosen suorituskykyyn. Käyttäytymisongelmien hoidossa on suositeltavampaa keskittyä ongelmien alkuperäisen aiheuttajan poistamiseen kuin stereotyyppisen käyttäytymisen estämiseen.

Britanniassa, Lincolnin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin karsinaan sijoitettujen peilien vaikutusta kutomisen esiintymiseen. Kuuden kutovan täysiverihevosen käyttäytymistä seurattiin 12 viikkoa, 5 päivää viikossa. Hevosen karsinan seinälle sijoitettiin 1 m x 1,5 m kokoinen peili viideksi viikoksi, jonka jälkeen se poistettiin karsinasta. Peilin läsnäolo vähensi merkittävästi stereotyyppistä käyttäytymistä. Hevoset viettivät 28% havainnoista suuntautuneena peiliä kohden. Peilistä muodostuvan omakuvan arvellaan toimivan hevoselle seuran korvikkeena. Peili voi myös muuttaa hevosen käsitystä ympäristöstä, jolloin myös hevosen vasteet (käyttäytyminen) ympäristön ärsykkeille muuttuvat. Peilien käyttö osoittautui tehokkaaksi keinoksi kutomisen vähentämisessä. (Applied Animal Behaviour Science, 2002; 78: 159-173).

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.