Syljen kortisoli stressin indikaattorina

Sivun tulostus

Altistuminen stressitekijöille aiheuttaa elimistössä fysiologisia vasteita, esimerkiksi hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja lisämunuaisen toiminnan aktiivisuus ja siten kortisolin tuotanto lisääntyvät. Kortisolitasoa käytetäänkin usein stressin mittarina, mutta se ei ole kuitenkaan yksinkertaista, sillä usein pelkkä verinäytteenottotilanne saa eläimessä aikaan vastaavanlaisen reaktion.

Chesterin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kortisolipitoisuus määritettiin hevosten sylkinäytteestä. Sylkinäytteet otettiin vanupuikolla 11 ratsastuskoulukäytössä olevalta hevoselta ja ponilta klo 7.30-17.30 välisenä aikana puolen tunnin välein kolmen päivän ajan. Tuloksissa näkyi kortisolipitoisuuden normaali vuorokautinen vaihtelu, jolloin pitoisuus oli korkeimmillaan aamulla ja noin kaksi kertaa matalammalla iltapäivällä. Kortisolitasot olivat myös rasituksen jälkeen korkeampia kuin ennen rasitusta. Tulokset olivat yhteneväiset aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joissa kortisolipitoisuus määritettiin verinäytteestä. Kortisolitason noninvasiivinen määritys hevosen syljestä antaa tutkimuksen perusteella luotettavan tuloksen. (Creighton, E., Hughes, T., Coleman, R.: Validation of salivary cortisol as an indicator of stress in horses (Equus caballus). Proceedings of the 38th International Congress of the International Society for Applied Ethology. 2004 Helsinki, Finland.)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.