Ryhmäkasvatetut varsat helpompia käsitellä

Sivun tulostus

Ryhmäkasvatus vaikuttaa positiivisesti varsojen käyttäytymiseen

Tanskassa tehty tutkimus osoittaa selvästi, että vieroituksen jälkeinen elinympäristö vaikuttaa varsojen käyttäytymiseen ja käsiteltävyyteen. Tutkimukseen osallistui 20 varsaa, joista kahdeksaa pidettiin yksittäiskarsinassa sekä 12 varsaa, joita pidettiin kolmen varsan ryhmässä. Kaikkia varsoja käsiteltiin kahden talven ajan saman ohjelman mukaisesti. Varsoja käsiteltiin kolme kertaa viikossa 10 minuutin ajan. Käsittelyohjelma sisälsi 43 vaihetta, jolloin varsa pääsi etenemään seuraavaan vaiheeseen kun se oli ensin suorittanut edellisen toivotulla tavalla. Käsittelytoimenpiteitä olivat mm. talutus, kiinni sitominen, koskettelu, jalkojen nostelu ja paikallaan seisominen.

Ryhmässä pidetyt varsat pääsivät pitemmälle käsittelyohjelmassa kuin yksittäisesti pidetyt varsat, eli olivat helpompia käsitellä. Hankalimpia vaiheita varsoille olivat koskettelu ja kavioiden nostelu. Helpoimpia vaiheita olivat sellaiset, joissa varsan tuli seisoa paikallaan. Yksin kasvatetut varsat purivat, potkivat ja pukittelivat enemmän kuin ryhmässä kasvatetut varsat. Tutkijat arvelevat, että varsoilla on ryhmässä mahdollisuus täyttää sosiaalisen käyttäytymisen tarpeensa, ja ryhmässä pitäminen opettaa varsat reagoimaan toiseen yksilöön siten, että ne ymmärtävät ja reagoivat paremmin kouluttajan antamiin signaaleihin kuin yksittäin kasvatetut varsat.

Ryhmäkasvatus tarjoaa varsoille myös virikkeellisemmän ympäristön, mikä vaikuttaa positiivisesti varsojen oppimiskykyyn. Tulokset osoittavat selvästi ryhmäkasvatuksen vaikuttavan positiivisesti varsojen käyttäytymiseen. (Applied Animal Behaviour Science, 2004: 87: 105-118)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.