Klinikkakäynnit ovat hevoselle stressaavia

Sivun tulostus

Eläinklinikalla suoritettavien toimenpiteiden vaikutus hevosen käyttäytymiseen ja sydämen sykkeeseen

Hevosia viedään eläinklinikoille monista eri syistä. Kokemus voi olla hevoselle hyvin stressaava ja aiheuttaa jopa pelkoreaktioita ihmistä kohtaan. Milanon yliopistossa tutkittiin erilaisten diagnostisten toimenpiteiden vaikutusta hevosen käyttäytymiseen ja sydämen sykkeeseen. Tutkimuksessa seurattiin myös hevosten reaktioita tuntematonta ihmistä kohtaan ennen ja jälkeen toimenpiteiden.

Tutkimukseen osallistui yhdeksän kilpahevosta, jotka olivat ensimmäistä kertaa klinikalla. Hevosia kuvattiin videokameralla ja niiden sydämen syke mitattiin toimenpiteiden aikana, joita olivat saapuminen toimenpidetilaan, limakalvojen ja hengityselinten tutkiminen (ei selostettu tarkemmin), sydämen ja keuhkojen kuuntelu ja sydänfilmin otto. Hevosten reaktioita tuntemattomaan ihmiseen testattiin karsinassa ennen ja jälkeen klinikkakäynnin.

Hevosten reaktiivisuus ja sydämen syke vaihtelivat eri toimenpiteiden aikana. Sydämen syke oli korkeampi hevosten saapuessa klinikalle ja limakalvojen tutkimisen aikana kuin muita toimenpiteitä suoritettaessa. Käyttäytymisellä ja sydämen sykkeellä oli selvä yhteys: hermostuneesti käyttäytyvillä hevosilla sydämen syke oli korkeampi kuin rauhallisilla. Hevoset reagoivat karsinassa tuntemattomaan ihmiseen voimakkaammin ennen toimenpiteitä kuin toimenpiteiden jälkeen, sillä sydämen syke oli korkeampi ja hevoset luimivat enemmän ennen toimenpiteitä. Tutkituista toimenpiteistä klinikalle saapuminen ja limakalvojen tutkiminen olivat stressaavimpia, mutta ne eivät vaikuttaneet negatiivisesti hevosten suhtautumiseen ihmiseen toimenpiteen jälkeen. (Minero, M., Bernasconi, K., Caronno, G., Canali, E.: Behavioural and physiological responses of hospitalised horses. Proceedings of the 38th International Congress of the International Society for Applied Ethology. 2004 Helsinki, Finland.)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.