Stereotypioiden yleisyys varsoilla

Sivun tulostus

Englannissa Bristolin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että stereotypiat eli ns. ”huonot tallitavat” ovat yllättävän yleisiä jopa varsoilla. Tutkimuksessa seurattiin eri tiloilla sijaitsevien 225 täysiverivarsan käyttäytymistä vieroituksesta neljävuotiaaksi saakka. Tänä aikana 35 % hevosista esiintyi stereotyyppistä käyttäytymistä. Ilmannielemistä esiintyi 10 % hevosista ja keskimääräinen ilmannielemisen aloittamisikä oli vain 5 kk. Nuorimmat ilmaa nielleet varsat olivat 2 kk ikäisiä. Ilmannieleminen oli yhteydessä korkeaenergisten väkirehujen syöttöön.

Puunpuremista havaittiin 30 % hevosista, aloittamisikä oli keskimäärin 7,5 kk. Tallissa pitäminen viisinkertaisti puunpuremisen riskin verrattuna laitumella pidettäviin varsoihin. Kutomista havaittiin 4,6 % hevosista, keskimääräinen aloittamisikä oli 1 v 3 kk. Karsinassa kiertelyä ilmeni 2 % hevosista, keskimääräinen aloittamisikä oli 1 v 4 kk. Kutomista ja karsinassa kävelyä ilmeni erityisesti silloin, kun varsan elinympäristö muuttui tai sillä ei ollut muita hevosia seuranaan. Tulokset osoittavat, että stereotypiat saattavat kehittyä varsalle jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tutkijat suosittelevatkin varsojen pitämistä mahdollisimman pitkään laitumella tai muussa tapauksessa heinän syöttämistä vapaasti (Equus 2003; 303: 8).

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty