Iäkkäiden hevosten terveys ja urheilukäyttö

Sivun tulostus

Hevoset elävät nykyään keskimääräistä pitempään, sillä tietämys hevosten hoidosta, ruokinnasta ja lääkinnästä on parantunut. Hevoset pystyvät siten työskentelemään hyvin vielä kahdenkymmenen vuoden ikäisenä. Säännöllinen ja johdonmukainen hevosen liikuttaminen viivästyttää ikääntymisen vaikutuksia. Vanhoilla hevosilla on erityisen tärkeää, että hevoset lämmitellään ja jäähdytellään huolellisesti sekä vältetään suuria muutoksia harjoituksen kestossa, nopeudessa ja tyypissä.

Iäkkäillä hevosilla ontuminen on hyvin yleistä seurauksena pitkästä työurasta ja vanhoista rasitusvammoista. Etenkin entisillä kilpahevosilla nivelvaivat ovat yleisiä. Ikääntyessä myös jänteiden elastisuus vähenee. Tästä johtuen iäkkäät hevoset ovat alttiimpia jännevammoille, vammat myös paranevat niillä hitaasti. Oikeanlainen valmennus ja jalkojen hoito hevosen ollessa nuori edesauttavat jänteiden kestävyyttä ja toimintakykyä myös vanhana. Lisäksi säännöllisellä kengityksellä voidaan vähentää jänteiden ja nivelten kuormittumista.

Monesti ikääntyneet hevoset menettävät myös lihasmassaa, jolloin niiden ruumiinmuoto ja olemus muuttuvat. Muutokset johtuvat lihasten lujuuden ja aerobisen kapasiteetin heikkenemisestä. Lisäksi lihassyiden hiussuonitus ja lihassolujen entsyymit, joita tarvitaan kovassa rasituksessa, voivat vähentyä. Tästä johtuen iäkkäät hevoset väsyvät rasituksessa nuoria aikaisemmin. Myös sydämen maksimisyke alenee hevosen vanhetessa, mikä heikentää hevosen suorituskykyä. Hyvän kunnon ylläpito ja liikalihavuuden välttäminen ovat tärkeitä sydämen hyvinvoinnin kannalta.

Iäkkäät hevoset ovat alttiimpia hengityselimistön sairauksille, jotka voivat vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa yskimistä rasituksen aikana. Myös puhkuri on yleisempää vanhoilla hevosilla. Hengitysteiden terveyden kannalta on tärkeää, että hevonen altistuisi elämänsä aikana mahdollisimman vähän pölylle. Heinäannoksen kastelu ja säilörehun syöttö vähentävät pölyaltistusta, lisäksi karkearehujen syöttöä heinähäkistä ja –verkosta kannattaa välttää.

Hevosen lihavuuskunnon ylläpito voi myös olla vaikeampaa kuin nuorena. Säännöllinen hampaiden raspaus ja loislääkitys on tärkeää lihavuuskunnon ylläpidon kannalta. Heikentynyt ravintoaineiden imeytyminen voi myös aiheuttaa laihtumista, mutta ennen kuin hevosen ruokavaliota muuttaa, on tärkeää varmistaa, ettei hevonen ole sairas. Monet lihasmassan kasvatukseen ja painon lisäykseen tarkoitetut rehut ovat usein hyvin valkuaispitoisia, jolloin ne eivät sovellu esimerkiksi munuais- tai maksaongelmista kärsiville hevosille.

Monilla rehuvalmistajilla on erityisesti iäkkäille hevosille suunniteltuja rehuja, joissa on yleensä korkeampi valkuaispitoisuus sekä alhaisempi kalsium- ja vitamiinipitoisuus. Rehut on myös käsitelty hyvin sulaviksi. Säännöllisellä, kohtuullisella liikunnalla on kuitenkin keskeisin merkitys iäkkään hevosen toimintakyvyn ja kunnon ylläpidossa.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.