Karkearehut

Sivun tulostus

Karkearehut muodostavat pääosan hevosen ruokavaliosta, joten siksi ruokinnassa tulisi käyttää vain hyvälaatuisia rehuja. Satsaamalla laadukkaaseen karkearehuun tarvitaan vähemmän muita rehuja, jolloin saavutetaan säästöjä myös ruokintakustannuksissa. Hevosten ruokinnassa käytetään yleisimmin joko kuivaa heinää tai pitkälle esikuivattua säilöheinää. Myös laidunruoho, heinäpelletit ja -hakkeet sekä ruokinnassa käytettävä olki lasketaan karkearehuihin. Sopiva käyttömäärä määräytyy rehun kuiva-ainepitoisuuden perusteella.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.