Hevosen lääkityskirjanpito

Sivun tulostus

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista valmisteista.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi:

  • lääkityn hevosen nimi
  • lääkkeen antopäivämäärät
  • lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö)
  • lääkkeen käyttöaihe
  • lääkkeen nimi
  • lääkkeen määrä
  • lääkkeen doping- ja teurasvaroaika, mikäli sellainen on määrätty. Teurasvaroajat poikkeavat usein dopingvaroajoista!
  • lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki)

Hevosta hoitaneelta eläinlääkäriltä saatu lääkeselvitys ja resepti on tallennettava lääkityskirjanpitoon. 

Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään 5 vuotta.

Lisätietoa:

 Päivitetty 27.5.2016