Hevoset hakevat vaihtelua ruokavalioon

Sivun tulostus

Englantilaistutkimuksen mukaan hevoset kaipaavat monipuolisuutta ruokavalioonsa ja etsivät aktiivisesti erilaisia ravinnonlähteitä silloin kun siihen on mahdollisuus.

Southamptonin yliopistossa toteutettuun tutkimukseen osallistui 12 erirotuista ja eri-ikäistä hevosta. Hevosia pidettiin ensin sellaisessa karsinassa, jossa oli tarjolla yhtä sellaista karkearehua josta hevoset pitivät. Seuraavaksi hevosia pidettiin sellaisessa karsinassa, jossa oli tarjolla montaa erilaista rehua, kuten mm. raiheinää, sinimailasta, porkkanoita, pähkinäpuun oksia ja kuitupitoisia heinäkuutioita.

Seuraavassa vaiheessa hevosten annettiin vapaasti valita, kumpaan karsinaan ne haluavat mennä: karsinaan, jossa on vain yhtä karkearehua vai karsinaan, jossa on useita eri rehuja. Lähes kaikki hevoset menivät ensin karsinaan, joka sijaitsi niitä lähinnä. Mikäli tässä karsinassa oli vain yhtä rehua tarjolla, siirtyivät hevoset välittömästi toiseen karsinaan, jossa oli tarjolla useita rehuja.

Hevosten käytös ei ollut yllättävää, ovathan ne kehityshistoriansa aikana tottuneet hyvin monipuoliseen ruokavalioon. Villihevosilla tehdyissä tutkimuksissa hevosten on havaittu syövän päivän aikana jopa 50 eri kasvilajia, riippuen tietenkin kasvilajien vuodenaikaisesta saatavuudesta.

Tutkimuksen mukaan tämän päivän kesyhevosillakin on edelleen luontainen motivaatio ravinnon etsimiseen eri paikoista ja syötävän ravinnon valikoimiseen useiden eri lajien joukosta. Tämä tarkoittaisi sitä, että yksinkertainen ruokavalio ei välttämättä täyttäisi hevosen psyykkisiä tarpeita, vaikka fyysiset tarpeet täyttyisivätkin. Suuria ruokavalion muutoksia on kuitenkin syytä välttää, mutta päivittäistä ruokavaliota voisi monipuolistaa turvallisesti tarjoamalla hevoselle tavanomaisen karkearehun lisäksi pieniä määriä muita karkearehuja. (Equus, August 2007).  

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty