Toimivatko rauhoittavat rehulisät hevosilla?

Sivun tulostus

Hevoselle syötettäviä tryptofaania sisältäviä rehulisiä markkinoidaan maailmanlaajuisesti pelokkaiden ja hermostuneiden hevosten omistajille, sillä tryptofaanin uskotaan rauhoittavan hevosta stressaavissa tilanteissa. Tryptofaanin vaikutuksista hevosen käyttäytymiseen ei ole kuitenkaan olemassa tutkittua tietoa.

Tryptofaani on välttämätön aminohappo, josta muodostuu elimistössä mm. serotoniinia. Serotoniini toimii solujen välisessä viestinnässä vaikuttaen hermoston välittäjäaineena ja muissa kudoksissa kudoshormonina. Aivoissa serotoniini vaikuttaa esim. mielialaa säätelevillä alueilla.

Tanskassa toteutetussa, vastikään julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin standardisoiduissa pelko- ja käsittelytesteissä vähentääkö tryptofaania sisältävä kaupallinen rehulisä todella hevosten pelokkuutta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 28 kaksivuotiasta tanskalaista puoliverihevosta. Kaikki hevoset tulivat samalta tilalta ja olivat olleet samanlaisissa olosuhteissa syntymästään saakka.

Hevoset jaettiin kahteen koeryhmään, joista toinen oli kontrolliryhmä (hevoset eivät saaneet tryptofaania sisältävää valmistetta) ja toisen ryhmän hevoset saivat tryptofaania sisältävää rehulisää valmisteen ohjeiden mukaisen annoksen. Valmisteen pitäisi vaikuttaa rauhoittavasti 1-5 tunnin kuluessa, joten hevoset testattiin 2-3 tunnin kuluttua valmisteen saannin jälkeen. Hevoset altistettiin yksitellen pelottaville ääni- ja näköärsykkeille (kova ääni/punavalkoinen verho). Niiden käyttäytymistä ja sydämen sykettä seurattiin testin aikana.  

Rehuvalmistetta saaneiden ja kontrollihevosten käyttäytymisessä ja sydämen sykkeessä ei ollut eroa. Myöskään hevosten käsiteltävyydessä ei ollut eroa. Tutkimuksessa ei siten havaittu todisteita tryptofaanin rauhoittavasta vaikutuksesta. Tutkijat toteavatkin, että hevosen käyttäytymisen parempi ymmärtäminen ja vähittäinen totuttaminen pelottaviin ärsykkeisiin ovat rehulisiä parempia tapoja vähentää hevosen pelokkuutta.

Lähde: Malmkvist & Christensen, 2007. A note on the effects of a commercial tryptophan product on horse reactivity.  Appl. Anim. Behav. Sci., vol. 107. 361-366.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.