Jännevaurioiden riski suurempi iäkkäillä hevosilla

Sivun tulostus

Englantilaistutkijat (the Royal Veterinary College, London) ovat selvittäneet, miksi jännevaurioiden riski kasvaa hevosen ikääntyessä.

Tutkijat testasivat eri-ikäisiltä täysiverihevosilta otettujen jännesäienäytteiden kestävyyttä laitteella, joka jäljittelee jänteen kokemaa rasitusta hevosen ravatessa. Koetta jatkettiin niin kauan, kunnes jännesäikeet pettivät.

Tuloksista selvisi, että 11-30 vuotiaiden hevosten jänteet olivat noin 40 % heikommat kuin tätä nuorempien hevosten. Jänteiden lujuuden heikkeneminen johtui solujen ulkoisten tukirakenteiden heikkenemisestä. Tukirakenne voi toki heikentyä myös nuorilla hevosilla, mutta rakenteen heikkenemisen seuraukset ovat pahemmat vanhemmilla hevosilla. Nuoret solut ylläpitävät paremmin jänteiden normaalia tilaa ja toimintaa erilaisissa olosuhteissa. Vanhemmilla hevosilla pienet jännevauriot, jotka nuorilla hevosilla paranisivat nopeasti, paranevat siis huonommin ja voivat johtaa helpommin pahempiin vaurioihin.

Vanhojen hevosten jännevaurioita voidaan ennaltaehkäistä liikuttamalla hevosia säännöllisesti ja kiinnittämällä huomiota rasituksen kestoon ja voimakkuuteen. Myös riittävä lepo rasituksen jälkeen on tärkeää. 

Lähde: Equus, November 2007

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.