Hevoseläinten terveys ja hyvinvointi kehitysmaissa

Sivun tulostus

Yli 85 % maailman hevoseläimistä, eli yhteensä 94 miljoonaa hevosta, aasia ja muulia, elää kehitysmaissa. Hevoseläimiä käytetään siellä yleisimmin työntekoon ja kulkemiseen. Vaikka hevoseläinten hyvinvointiongelmat ovat kehitysmaissa ilmeisen yleisiä, on niiden terveydentilaa selvitetty ja olosuhteita pyritty parantamaan erittäin vähän verrattuna esimerkiksi länsimaisiin harraste- ja kilpahevosiin.

Englantilaistutkijat Bristolin yliopistosta ovat lähteneet selvittämään aihetta tarkoituksenaan tunnistaa työskentelevien hevoseläinten hyvinvointia eniten heikentäviä tekijöitä ja työskentely-ympäristöjä kehitysmaissa. Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaisi jatkossa kohdentamaan avustusresursseja kaikista heikoimmassa asemassa oleviin eläimiin.

Tutkijat keräsivät viiden vuoden ajan tietoa 5481 aasin, 4504 hevosen ja 858 muulin terveydentilasta ja käyttäytymisestä yhdeksässä eri maassa. Selvityksen kohteena oleviin maihin kuuluivat mm. Egypti, Jordania, Intia, Kenia, Pakistan, Gambia ja Guatemala. Hevoseläimistä kirjattiin ylös ikä, sukupuoli ja työskentelytyyppi, lisäksi selvitettiin aggressiivisen tai apaattisen käyttäytymisen esiintyvyyttä, eläinten lihavuuskuntoluokkaa, ulko- ja sisäloisten, iho- ja jalkavaurioiden sekä jänteiden ja nivelten turvotusten esiintyvyyttä, ja arvioitiin liikkumisen puhtautta.

Selvityksen tulokset ovat hätkähdyttäviä: yli 90 prosentilla todettiin jalka- ja kavio-ongelmia ja yli 85 prosenttia eläimistä oli hyvin laihoja. Eniten ongelmia oli sellaisilla hevosilla, aaseilla ja muuleilla, jotka kuljettivat ihmisiä kärryissä, kantoivat tavaroita selässään tai työskentelivät tiilitehtaissa, sekä iäkkäillä eläimillä. Ongelmat tuntuivat kasaantuvan erityisesti laihassa kunnossa oleville yksilöille, joilta löytyikin eniten iho- ja jalkavaurioita, loisia ja liikevaikeuksia. Hevoset olivat laihoja erityisesti kuuman ilmaston maissa, joissa ongelmia pahensivat lämpöstressi ja nestehukka.

Myös maaseudulla hevoseläimillä havaittiin enemmän hyvinvointiongelmia kuin kaupungeissa, kaupungissa elävät eläimet suhtautuivat sen sijaan aggressiivisemmin ihmisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että myös turismissa käytetyt hevoset, aasit ja muulit saattoivat olla erittäin laihassa kunnossa, joten turistien tietoisuuden kasvattaminen eläinten hyvinvoinnista on tärkeää.

Selvityksen tulokset antavat tärkeitä viitteitä siitä, mitkä tekijät altistavat hevoseläimiä hyvinvointiongelmille kehitysmaissa ja mihin kohteisiin avustus- ja tutkimusresursseja tulisi siten jatkossa eniten kohdentaa. Tutkijat painottavat kuitenkin, että eläinten hyvinvointia voitaisiin parantaa huomattavasti jo sillä, että niiden annettaisiin mahdollisuuksien mukaan laiduntaa ravinteikkaalla laitumella ja loisten torjuntaan kiinnitettäisiin huomiota.  

Lähde:

Burn et al. 2010: Environmental and demographic risk factors for poor welfare in working horses, donkeys and mules in developing countries. Vet J. 2010 Dec;186(3):385-92.

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman lupaa on kielletty.