Hevosten karvapeite ja karvanvaihto

Sivun tulostus

Lauhkeilla ja kylmillä seuduilla elämään sopeutuneille eläimille on tyypillistä uudistaa karvapeite kausittain. Hevosilla karvapeite uusiutuu kahdesti vuodessa, niillä onkin erillinen talvi- ja kesäkarva. 

Karvanvaihtoa säätelee ensisijaisesti valojaksoisuus ja toissijaisesti lämpötila, yleensä ne muuttuvat kuitenkin samoihin aikoihin. Kaksi valosta riippuvaa hormonia, käpylisäkkeen melatoniini ja aivolisäkkeen prolaktiini osallistuvat karvanvaihdon säätelyyn. Melatoniinia erittyy runsaasti pimeän aikana, jolloin syksyn lyhenevät päivät saavat aikaan talvikarvan kasvun. Karvankasvu onkin aktiivisimmillaan valon määrän vähetessä ja sään alkaessa kylmentyä syksyllä. Talvikarvavaihe kestää hevosilla noin 9 kuukautta.

Keväällä lisääntyvä valoisuus estää melatoniinin ja lisää prolaktiinin eritystä, jonka arvellaan saavan aikaan hevosten keväisen karvanlähdön. Prolaktiinin eritykseen vaikuttavat vuodenajan lisäksi mm. lisääntymistoiminnot, stressi ja ruokinta.

Silmin havaittava karvanlähtö alkaa rodusta riippumatta jo helmikuussa. Hevosten pitoympäristön on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan jonkin verran karvanlähdön ajankohtaan. Kylmäpihatossa pidetyillä hevosilla karvanlähtö alkoi hieman myöhemmin kuin lämpimässä tallissa talvensa viettäneillä hevosilla (Cymbaluk 1990, Cymbaluk and Christison 1993). Tyypillisesti karvanlähtö alkaa vatsasta ja kyljiltä jatkuen selkään. Tällöin karvatupista kasvavat kesäkarvat pudottavat tieltään pidemmät talvikarvat.

Lisätietoa aiheesta hevosten pihattohoidon oppaasta!
 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien kopiointi ja julkaiseminen ilman lupaa on kielletty.

Päivitetty 16.12.2015