Ryhmässä pidon loukkaantumisriski yliarvioitu

Sivun tulostus
Ruotsin maatalousyliopistossa (Sveriges Lantbruksuniversitet) tarkastetaan torstaina 25.11. tutkija Elke Hartmannin väitöskirja hevosten ryhmässä pitoon liittyen. Väitöskirja pohjautuu neljään tutkimusartikkeliin, joissa Hartmann selvittää eri-ikäisten hevosten yhdistämistä ja pitoa ryhmissä sekä siihen liittyviä riskejä ja niiden minimointia.

Väitöstutkimuksessa todetaan, että loukkaantumiset ovat hevosia ryhmään yhdistettäessä melko harvinaisia ja havaitut ruhjeet ovat pääasiassa pieniä. Tosin on syytä huomioida, että hevoset olivat tutkimuksissa ilman kenkiä.

Hartmann selvitti tutkimuksissaan toimintatapoja, joiden avulla aggressiivisuutta saataisiin ennaltaehkäistyä hevosia yhdistettäessä. Nuorten hevosten kohdalla aggressiivisuutta ja loukkaantumisriskiä lievensi se, että niitä pidettiin vierekkäisissä karsinoissa ennen samaan tarhaan laittamista. Vanhemmilla hevosilla tästä ei havaittu olevan apua.

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, onko hevosten lukumäärällä merkitystä uutta hevosta laumaan tuotaessa. Sillä oliko tarhassa ennestään yksi vai kaksi hevosta, ei ollut juuri merkitystä aggressiivisuuden esiintymiseen. Uuden tulokkaan arvellaan kuitenkin saavan osakseen vähemmän huomiota, silloin kun tarhassa on ennestään kaksi toisilleen tuttua hevosta.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi hevosten laumasta poistamiseen liittyviä riskejä. Yhden hevosen poistamisen havaittiin olevan melko ongelmatonta. Suurin osa hevosista lähestyi ihmistä vapaaehtoisesti, eikä tarhan portillakaan syntynyt suurempia nahinoita. Hevosen hakemisen suositellaan kuitenkin tapahtuvan mahdollisimman nopeasti, jotta muut hevoset eivät ehdi kerääntyä hakijan ympärille.  

Väitöstutkimuksen perusteella hevosten ryhmätarhauksen aiheuttamat riskit sekä hevosille että ihmisille ovat monesti yliarvioituja. Hevosia käsiteltäessä on kuitenkin syytä olla aina varovainen ja pitää mielessä mahdolliset riskitilanteet, Hartmann toteaa lopuksi.

Linkki väitöskirjaan Elke Hartmann: Managing horses in groups to improve horse welfare and human safety: reactions to mixing and separation.

Elke Hartmannin väitöstutkimuksen mukaan hevosia on suositeltavaa pitää tarhattaessa ja laitumella ryhmässä. Lajitovereiden seuralla on suuri merkitys hevosten hyvinvoinnille ja vammojen riski on luultua vähäisempi.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty