Tarhan pintamaan jatkokäyttö

Sivun tulostus

Kysymys

Voiko hevostarhoista kuorittuja pintamaita käyttää turvallisesti mullanvalmistuksessa raaka-aineena? Tuhoutuvatko tarhapohjan sisältämät taudinaiheuttajat kompostissa?

Vastaus

Tallinpitäjä voi luovuttaa käsittelemätöntä hevosenlantaa toiminnanharjoittajalle (esim. mullanvalmistajalle), jolla on asianmukainen ympäristölupa toiminnalleen. Lannan luovutuksesta ei ks. tapauksessa tarvitse tehdä ilmoitusta Eviraan (Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta (11/12), voimassa 10.5.2012 alkaen - toistaiseksi).

Hevosista ihmisiin tarttuvien tautien esiintyminen Suomessa on tietojemme mukaan erittäin harvinaista. Lisätietoja aiheesta voi tiedustella mm. Evirasta ja Maa- ja metsätalousministeriöstä.

Amerikkalainen normi edellyttää kompostoinnille vähintään 55 oC lämpötilaa 3 vrk:n ajan, jotta voidaan varmistua kompostoitavan massan hygienisoitumisesta. Kirjallisuudessa on esitetty, että hevosen sonnassa esiintyvän sukkulamadon munat tuhoutuvat kuitenkin jo n. 40 oC lämpötilassa.