Ilmanvaihto

Sivun tulostus

Yleistä ilmanvaihdosta

Hevonen isona eläimenä tuottaa tallissa ollessaan epäpuhtauksia tallin sisäilmaan varsin paljon. Vaikka hevosesta kertyy tallin sisäilmaan monenlaisia kaasuja, on hevosesta ihon läpi ja eritteistä syntyvä kosteus kuitenkin käytännössä määräävä tekijä tarvittavan ilmanvaihdon suuruudelle, koska hevonen lisää ilman kosteutta n. 500 grammaa tunnissa. Tämä kosteus on ilmaa vaihtamalla tuuletettava tallista pois, jotta sisäilman kosteus ei nousisi liikaa. Kosteuden nousu on ennen kaikkea haitallista hevosen terveydelle ja ajan myötä myös rakennuksen rakenteille ja kalusteille.

Kostean ilman pois tuulettaminen ei ole ongelma koneellisessa ilmavaihdossa. Mahdolliset ongelmat koskevat aina tuloilman sisään tuontia, koska hevonen suurena eläimenä on ihmistäkin arempi vedolle. Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut normit hevostallien ilmanvaihdolle koskien vaihdettavaa ilmamäärää/hevonen, sallittuja ilman nopeuksia, äänitasoja ja ilman kosteutta (14/EEO/1998; 764/2009).

Asiantuntijavastauksia talli-ilmanvaihtoa koskeviin kysymyksiin: