Jarrukärryillä valmentaminen

Sivun tulostus

Kysymys

Kuinka jarrukärryillä treenataan?

Vastaus

Kysymys on laaja ja yksiselitteisen vastauksen antaminen siihen on lähes mahdotonta. Vastus, harjoituksen kesto ja toistojen määrä ovat kaikki riippuvaisia harjoituksen tavoitteesta. Miksi haluat jarrukärryjä käyttää? Haluatko lisätä lihasten voimantuottoa ja/tai niiden maitohapon sietokykyä tai mahdollisesti hidastaa harjoitusten vauhtia säästääksesi hevosen jalkoja?

Jarrukärryn kanssa kannattaa aluksi olla varovainen. Syke kohoaa helposti liian korkealle, joten vastuksen mitoittamisen kanssa kannattaa olla huolellinen. Yleisesti ottaen nk. yleisvoimaa kehitetään aerobisella tasolla (eli lihasten hapensaanti täyttää niiden hapentarpeen). Harjoitustapa valitaan sen perusteella mitä ominaisuutta halutaan kehittää. Kestoharjoitteessa vastus on pienempi, mutta harjoituksen kesto on hieman pidempi verrattuna esim. intervalliharjoitteluun, jossa työjaksot ovat selvästi lyhyempiä, mutta vastus taas voi olla suurempi. Intervalliharjoituksen työjaksojen välillä on muistettava huolehtia hevosen palautumisesta!!

Tulosten saavuttamiseksi on voimaharjoittelua tehtävä myös ko. lajille tyypillisin harjoittein. Lajityypillinen voimaharjoittelu suoritetaan lajista riippumatta lähellä anaerobista kynnystä tai jopa sen yläpuolella. On kuitenkin muistettava että lihasvoiman kehittäminen ei onnistu jos lihaksiin kertyy maitohappoa siinä määrin, että se haittaa lihasten toimintaa. Lajityypillinen harjoittelu tulee mukaan harjoitusohjelmaan pikkuhiljaa peruskuntokauden lopulla, mutta varsinaisesti vasta kilpailuun valmistavalla kaudella.

Vastuksen ja toistojen suhde on aina harkittava tapauskohtaisesti. Kirjallisuudessa suositaan lyhyitä toistoja ja alle 10 % hevosen painosta olevaa vastusta. Kyse on nyt siis nimenomaan VETOvastuksesta, jonka määrittäminen onkin sitten kokonaan toinen juttu.

Selkeästi voimaharjoitteluksi luettavia harjoituksia ei kannata tehdä kuin kaksi kertaa viikossa, jotta hevosen elimistölle jää riittävästi aikaa palautua. Ettei edes tämä olisi näin yksinkertaista, on kuitenkin peruskuntokaudella saavutettua voimatasoa ylläpidettävä erilaisin harjoittein myös kilpailuun valmistavan kauden aikana ja kun samaan aikaan alkavat lajityypilliset harjoitteet sekä voima- että kestävyysharjoittelussa, niin valmennussuunnitelman laatiminen ei siis ole mitenkään yksinkertainen juttu!

Hevonen on muistettava totuttaa kasvavaan rasitukseen vähitellen. Hevosen kehittyessä on aluksi parempi lisätä toistojen määrää kuin niiden kestoa. Kuormituksen (vastuksen) tehosta saa parhaan käsityksen sykemittarin ja laktaattimittarin avulla.

Lisäksi muista vielä:

  • Liiallinen voimaharjoittelu heikentää lihasten kestävyysominaisuuksia
  • Älä aliarvioi maaston kuormittavaa vaikutusta, sykemittarista on taas apua!
  • Hevosen lihakset kipeytyvät helposti voimaharjoittelun aikana, joten muista huolellinen verryttely ja jälkiverryttely!
  • Nuorella hevosella voimaharjoittelu on aloitettava ERITYISEN varovasti.
  • Ruokinnan oltava kunnossa, että voimaharjoittelu tuottaa tuloksia.

Suomenkielistä kirjallisuutta on hevospuolelta aika vähän, mutta netistä löytyy useita suomenkielisiä kirjallisuustutkielmia ja opinnäytetöitä ihmispuolelta. Internetin hakukoneista ainakin Googlella löytää monia. Jos omaat perustiedot hevosen fysiologiasta, pärjäät. Kaikkeen lukemaasi ja toistenkin kokemuksiin kannattaa suhtautua varauksella, sillä vääränlaisella voimavalmennuksella saa aikaan paljon vahinkoa.

Päivitetty 14.1.2016