Kuiva heinä

Sivun tulostus

Vaikka säilöheinän käyttö on viime vuosikymmenen aikana yleistynyt suuresti, on kuiva heinä edelleen hyvin suosittua hevosten ruokinnassa. Pikkupaaleihin pakatun kuivan heinän käytön etuja ovat säilörehua ja -heinää tasaisempi hygieeninen ja ravitsemuksellinen laatu sekä helpompi käsiteltävyys talliolosuhteissa. Kuivan heinän käyttöä rajoittaa kuitenkin sen vaikea saatavuus ja korkeahko hinta. Hevosten ruokinnassa käytettävän kuivan heinän tulisi olla lehtevää, vaalean vihreää ja pölytöntä. 

Koostumus

Kuivan heinän ravintoarvo vaihtelee korjuuajankohdasta, maaperästä, pellon kunnosta, säästä ym. riippuen. Vaikka heinä olisi päällepäin hyvän näköistä, kertoo ulkonäkö pääasiassa rehun hyvästä hygieenisestä laadusta. Ainoa keino varmistua heinän ravintoarvosta on rehuanalyysin teettäminen. Yleisesti ottaen kuivan heinän ravintoarvo ja sulavuus on alhaisempi kuin ajoissa korjatun esikuivatun säilörehun ja säilöheinän.

Viljavuuspalvelu Oy (2009) ilmoittaa hevosheinän keskimääräisiksi (tavoiteltaviksi) rehuarvoiksi:

 ME, MJ/kg ka  > 9,0    
 Srv, g/kg ka  80 – 90  Ka, %           > 83
 Rv, %  11 – 13       Rk, %  35
 Ca, g/kg ka  3,0  P, g/kg ka    3,6
 Mg, g/kg ka                  1,2  K, g/kg ka   28
 Na, g/kg ka  0,2  Cu, mg/kg ka  5,0
 Mn, mg/kg ka  60  Zn, mg/kg ka  30
 Fe, mg/kg ka  150  Se, mg/kg ka

-

 Sokeri, g/kg ka  50 – 150    
 Bakteeripitoisuus, pmy/g  500 000 – 8 000 000    
 Home- ja hiivaitiöpitoisuus, pmy/g  100 000 – 7 000 000     

 

Keskivertoarvoja kannattaa hyödyntää arvioitaessa oman kuivan heinän laatua. Jos oman heinän rehuanalyysitulokset poikkeavat huomattavasti jostakin taulukon arvosta, täytyy muuhun ruokintaan kiinnittää erityishuomiota, jotta hevosen ravinnonsaanti olisi riittävää. Monet väki- ja kivennäisrehut kun on suunniteltu täydentämään ravintoarvoltaan keskivertoa karkearehua.

Korjuuajan vaikutus kuivan heinän koostumukseen (MTT 2006. Rehutaulukot ja ruokintasuositukset):

 Heinä, 1. sato Ka %   ME,
MJ/kg ka
 RV,
g/kg ka
RR,
g/kg ka 
RK,
g/kg ka 
SRV,
g/kg ka 
 Lys,
g/kg ka
Ca,
g/kg ka 
P,
g/kg ka 
 Erittäin aik. korjuu 83  10,6  180  35  315  137  8,3  3,0  3,6
 Aikainen korjuu 83  10,4  160  30  335  117  7,4  3,0  3,6
 Normaali korjuu 83  9,4  120  25  360  79  5,5  3,0  3,0
 Myöhäinen korjuu 83  8,9  100  20  365  64  4,6  2,5  2,5
 Erittäin myöh. korjuu 83  8,4  80  20  364  46  3,7  2,5  1,9

Annostelu

Suositeltavalla karkearehun vuorokausisaannilla (1-1,5 kg karkearehun kuiva-ainetta/hevosen 100 kg elop.), kuivaa heinää (kuiva-aine 83 %) tulisi annostella hevoselle 1,2-1,8 kg/100 elopainokiloa kohti vuorokaudessa. Jos hevosille syötetään kuivaa heinää vapaasti, täytyy vuorokausikulutus selvittää ruokintalaskelman laatimista varten. Se saadaan selville punnitsemalla hevoselle annetut heinät ja vähentämällä luvusta syömättä jääneet heinät. Jos hevosia on pihatossa tai tarhassa useita, tulee luku jakaa niiden määrällä, jolloin saadaan keskimääräinen kulutus hevosta kohden. Laskelman laadinnassa voi myös hyödyntää tutkimuksia hevosten kuivan heinän kulutuksesta. Kuivan heinän kulutukseksi vapaassa ruokinnassa on mitattu 2–2,4 % kuiva-ainetta hevosen ruumiinpainosta (NRC, 2007).

Hevosten kuivan heinän keskimääräisiä kulutusmääriä vapaassa ruokinnassa (NRC 2007 pohjalta):

 HEVOSEN PAINO (KG) KUIVAN HEINÄN KESKIMÄÄRÄINEN KULUTUS (KG/VRK) *
 300  7–8,5
 400  9,5–11,5
 500  12–14
 600  14–17

 

*Huom! Taulukon rehumäärillä hevosten kuiva-aineen saanti karkearehuista on 2–2,4 kg ka /100 kg elop., mikä on huomattavasti suositeltua enemmän (1,5 kg ka/100 kg elop.). Ahneet hevoset voivat syödä vielä tätäkin huomattavasti suurempia määriä! 

Rehuhygienia

Hyvälaatuinen ja oikein varastoitu kuiva heinä sisältää aina jonkin verran pölyä ja sieni-itiöitä. Pölyä voidaan tarvittaessa vähentää upottamalla heinät veteen ennen annostelua. Heiniä ei tule liottaa yli kymmentä minuuttia, sillä tällöin heinästä alkaa liueta myös ravintoaineita. Homeinen heinä muodostaa terveysriskin sekä hevosille että ihmisille, eikä sitä tulisi koskaan syöttää hevosille. Homeinen heinä aiheuttaa hevosille mm. ruuansulatuselimistön toimintahäiriöitä ja hengitystiesairauksia.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.