Hevostarhan etäisyys vesistöstä

Sivun tulostus

Kysymys

Kuinka lähelle ojaa tai järveä hevostarhan saa sijoittaa?

Vastaus

Ympäristöministeriön julkaiseman Hevostallien ympäristönsuojeluohjeen mukaan hevosten jaloittelutarhan saa sijoittaa lähimmillään 20 m etäisyydelle valtaojasta ja 100 m etäisyydelle purosta ym. vesistöstä. Olosuhteista riippuen suojakaistojen leveydet voivat olla edellä esitettyjä pienemmät, mutta kuitenkin vähintään 10 m valtaojasta ja 50 m vesistöstä.

Vesistöön ja valtaojaan viettävät rinteet tulee ohjeen mukaan jättää kokonaan ulkotarhan ulkopuolelle, ellei rinteen ja vesiuoman välille ole mahdollista jättää riittävää suojavyöhykettä. Lisäksi rinnetarhojen käytön määrää voi olla tarpeen rajoittaa ainakin talvikausina. Hevosten jaloittelutarhoja, kuten tallejakaan, ei tulisi sijoittaa pohjavesialueille.