Lannan tuotto ja ravinteet

Sivun tulostus

Kysymys

Paljonko hevonen tuottaa lantaa ja ravinteita vuodessa, entä päivässä? Onko sonnan ja virtsan ravinnekoostumuksessa eroa?

Vastaus

Keskikokoinen hevonen (n. 500 kg) tuottaa vuodessa noin 8000-10000 kg lantaa (sonta + virtsa). Ravinteina tämä tarkoittaisi noin 10-12 kg fosforia ja 50-65 kg typpeä hevosta kohti vuoden aikana. Päivätasolla lantaa syntyy noin 20-30 kg, mistä virtsan osuudeksi arvioidaan 20 %. Hevosen lannan sisältämästä kokonaisfosforista suurin osa on peräisin sonnasta ja liukoisen typen osalta virtsasta.

Huomioitakoon, että lannantuotto on yhteydessä hevosen kokoon, sukupuoleen, käyttöön, aktiivisuuteen jne. Lannan ravinnepitoisuus on mm. fosforin osalta yhteydessä hevosen ruokintaan.