Lannan kompostointi

Sivun tulostus

Kysymys

Millaisia vaihtoehtoja ja laitetoimittajia hevosenlannan biokompostoinnille on?

Vastaus 

Hevosen kuivikelanta kompostoituu varsin hyvin jo lantavarastossa, kun olosuhteet kompostoitumiselle ovat olemassa. Kompostoitumista sääteleviä tekijöitä ovat mm. happi, kosteus, pH, hiilen ja typen suhde (C:N) sekä lämpötila. Kompostoitumisen kannalta on olennaista, että kuivikkeen määrä kuivikelantaseoksessa on mahdollisimman pieni. Mikäli kuivikelanta ei lantalassa kompostoidu ("ala lämmetä"), saattaa syynä olla joko massan liiallinen kuivuus, tiivistyminen tai typen puute (lantaa vähän kuivikkeisiin nähden).

Koneellisen kompostorin (esim. ns. rumpukompostori) käyttö on perusteltua erityisesti silloin, kun kuivikelanta on tarkoitus jalostaa kaupalliseksi lannoitteeksi. Kompostointilämmön, ainakin osittainen, talteenotto on sisällytetty joihinkin kaupallisiin laitteistoihin. Rumpukompostoreita valmistavat Suomessa mm.: Biofacta Oy ja Someron Terästyö Ky. Tarkempia tietoja laitteistojen toiminnasta ja hinnoista kannattaa tiedustella suoraan valmistajilta.