Hevosen pitopaikan mitoitusvaatimukset

Sivun tulostus

Hevosen pitopaikan tilavaatimuksia koskevaa keskeistä sisältöä tiivistetysti (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010), Hevonen - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna (Evira 2012)).

Hevosten eläinsuojan, joka on otettu käyttöön 31.12.2000 jälkeen, on täytettävä tilavaatimukset käyttöön otettaessa. Kaikkien eläinsuojien on täytettävä tilavaatimukset viimeistään 1.1.2014.

Eläinsuoja

  • Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 m. 
  • Säkäkorkeuden ollessa alle 1,47 m, sisäkorkeuden tulee olla vähintään 2,2 m. Mikäli säkäkorkeus ylittää 1,47 metriä, saadaan sisäkorkeuden vähimmäiskorkeusvaatimus kertomalla hevosen säkäkorkeus luvulla 1,5.
  • Karsinan korkeuden on kaikilta osin täytettävä asetuksen minimivaatimukset. Näin ollen vaadittavan minimikorkeuden
    alittavat osat, kuten kattoparrut tai viistokatto, eivät saa jäädä alle minimikorkeuden.

Yksittäiskarsina

Taulukko. Hevosen yksittäiskarsinan vähimmäiskoko (ei sovelleta silloin, kun kyseessä on hevosen tilapäinen ja lyhytaikainen säilyttäminen kilpailu-, näyttely- tai muun vastaavan matkan aikana):

 Hevosen säkäkorkeus (m)  Karsinan pinta-ala (m2)
 Enintään 1,08  4
 > 1,08 mutta enintään 1,30  5
 > 1,30 mutta enintään 1,40  6
 > 1,40 mutta enintään 1,48  7
 > 1,48 mutta enintään 1,60  8
 > 1,60  9

Yhdeksän neliömetrin kokoinen karsina täyttää kokovaatimukset isoillekin hevosille.

Varsomiskarsina

Varsomiskarsinan kokoon sovelletaan ryhmäkarsinan mittoja (täysikasvuinen hevonen + alle 12 kuukauden ikäinen varsa). Ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset on määritelty erikseen (ks. alla oleva taulukko).

 Pilttuu

  • Pilttuun leveyden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus lisättynä 10 senttimetrillä ja pilttuun pituuden vähintään hevosen pituus lisättynä 25 senttimetrillä.
  • Pilttuiden väliseinän kiinteän osan korkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 0,9.

Ryhmässä pidettävät hevoset

Taulukko. Ryhmässä pidettävien hevosten ryhmäkarsinan vähimmäiskoko hevosta kohden:

Täysikasvuinen hevonen Yksittäiskarsinan pinta-ala
 12-24 kk ikäinen nuori hevonen  75 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
Alle 12 kk ikäinen varsa  50 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

 

Taulukko. Pihaton makuuhallin vähimmäiskoko hevosta kohden (ruokinta ei sisällä):

 Täysikasvuinen hevonen  80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
 12-24 kk ikäinen nuori hevonen  60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
 Alle 12 kk ikäinen varsa  40 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

 

  • Kun hevosia pidetään ryhmässä, on jokaista alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden oltava käytettävissä sairaskarsina tai muu asianmukainen tarvittaessa lämmitettävä tila hevosten ryhmästä erottamista tai hoitoa varten.