Varsan valmistaminen pihattokauteen

Sivun tulostus

Kysymys

Minulla on toukokuun lopussa syntynyt lämminverivarsa (tamma), jonka aion viedä vieraaseen pihattoon marraskuun alussa. Kuinka minun tulisi varautua varsan pihattoon siirtämiseen?

Vastaus

Vieraaseen pihattoon siirtyminen on varsalle hyvin stressaavaa, koska sen elämässä tapahtuu lyhyen ajan sisällä paljon muutoksia. Varsa mm. vieroitetaan ja sen elinympäristö, ruokinta ja sosiaaliset suhteet muuttuvat yhtäaikaa.

Varsan kokemaa stressin määrää voi kuitenkin hieman helpottaa. Varsa kannattaa vieroittaa hyvissä ajoin ennen pihattoon viemistä, eli totuttaa emä ja varsa vähitellen olemaan erillään toisistaan. Ajoissa vieroittaminen vähentää huomattavasti varsan stressiä ja nopeuttaa sopeutumista uuteen ympäristöön, kun se ei enää ikävöi emänsä perään.

Kannattaa myös ottaa selville mitä rehuja pihatossa varsoille tullaan syöttämään, jotta varsan voi jo etukäteen kotona totuttaa samoihin rehuihin. Jos varsa ei ole aikaisemmin syönyt kyseisiä rehuja, voi se helpommin heittäytyä uudessa ympäristössä syömättömäksi. Kun varsa ei syö, se laihtuu ja samalla kylmänsietokyky heikkenee, jolloin se on myös alttiimpi sairastumaan kylmässä pitoympäristössä. Suuria ja nopeasti tapahtuvia ruokinnan muutoksia tulee vieroitusaikana välttää, koska ne altistavat suoliston toimintahäiriöille sekä kasvuhäiriöille. Varsan tulee olla normaalissa lihavuuskunnossa pihattoon vietäessä. 

Varsa kannattaa rokottaa vieroituksen jälkeen influenssaa vastaan (varsan oltava terve) ja sen tulee olla säännöllisesti madotettu ennen pihattoon vientiä. Viimeinen matolääke voidaan antaa viikkoa ennen. Sopivasta rokotus- ja loishäätöohjelmasta kannattaa tiedustella eläinlääkäriltä.

Varsaa kannattaa lisäksi pitää syksyllä kotona paljon ulkona, jotta se tottuu kylmään ilmaan ja kasvattaa kunnon talvikarvan.