Vieroitusstressiä voidaan vähentää musiikin avulla

Sivun tulostus

Australiassa Queenslandin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että varsojen kokemaa vieroitusstressiä voidaan mahdollisesti vähentää musiikin avulla.

Tutkimukseen osallistui kaksitoista vieroitusiässä olevaa varsaa, jotka olivat luonteeltaan hyvin samankaltaisia. Varsat jaettiin kahteen ryhmään ja niitä pidettiin tallissa kaikenkaikkiaan 10 arkipäivää (viikonloput ulkona). Toiselle ryhmälle soitettiin päivittäin rauhoittavaa musiikkia klo 9-15 välisen ajan (Alan Silvestrin säveltämä Forrest Gump elokuvan pääteema) ja toisia pidettiin ilman musiikkia. Tämän jälkeen ryhmät vaihdettiin toisin päin, eli lopulta molemmat ryhmät olivat olleet 5 päivää tallissa sekä ilman musiikkia että musiikin soidessa.

Tutkijat mittasivat varsojen sydämensykettä ja käyttäytymistä klo 9 - 15 välisen ajan. Musiikki ei vaikuttanut varsojen keskisykkeeseen, mutta se alensi merkittävästi sykkeen vaihtelua. Myös käyttäytymishavaintojen perusteella varsojen todettiin olevan musiikin soidessa rauhallisempia, käyttävän enemmän aikaa syömiseen ja vähemmän aikaa kävelyyn.

Myös varsojen reagointia stressaavaan tilanteeseen selvitettiin tuomalla varsojen lähistölle oreja kahdesti viikossa. Musiikin soidessa varsojen sykkeet pysyivät oriiden läsnäollessa alhaisempana kuin silloin, kun musiikki ei soinut. Lisäksi varsojen sykkeet palautuivat nopeammin normaalitasolle musiikin soidessa.  

Tutkijoiden mukaan tulokset merkitsevät sitä, että vieroitettujen varsojen kokemaan stressin määrään voidaan mahdollisesti vaikuttaa musiikin avulla. Musiikkiterapialla voisi tutkijoiden mukaan olla merkitystä myös hevosen talliympäristön rikastuttamisessa, mikä ansaitsee jatkotutkimuksia.

Tutkimus: Stress responses in young, stabled horses can be modified by music ME Wilson, CJC Phillips, AT Lisle, ST Anderson, WL Bryden, AJ Cawdell-Smith
Proc. Australasian Equine Science Symposium (2012) p45
http://www.australasianequinescience.com/Proceedings%20AESS%202012.pdf

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.