Olki

Sivun tulostus

Hyvälaatuista, homeetonta vehnän tai kauran olkea voidaan käyttää lisäämään hevosen ruokinnan kuitupitoisuutta, mutta ravitsemuksellista merkitystä sillä ei juuri ole. Lähinnä olki tarjoaa hevoselle ajanvietettä ja mahan täytettä. Koska olki sisältää runsaasti sulamatonta kuitua, lisää se ummetusähkyn riskiä. Olkea käytettäessä on erityisen tärkeää varmistaa, että hevosella on riittävästi juomavettä saatavilla. Hevonen tulee myös totuttaa olkeen hyvin varovaisesti. 

Huonon ravintoarvon ja ummettavan vaikutuksen vuoksi oljen maksimikäyttömäärä on hevosen koosta riippuen 2-4 kg vuorokaudessa. Jos olki korvaa osan hevosen normaalista karkearehuannoksesta, tulee varmistaa, että hevonen saa riittävästi ravintoaineita muista rehuista. Rehuna tai kuivikkeena käytettävässä viljan oljessa ei saa olla käytetty korrenvahvistajaa.   

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.