Klassinen ja kantrimusiikki rauhoittavat hevosta

Sivun tulostus

Brittiläisten tutkijoiden mukaan klassinen ja kantrityylinen musiikki voivat edistää hevosten hyvinvointia.

Hartpury Collegen tutkijat selvittivät neljän eri musiikkityylin vaikutusta tallissa pidettävien täysiveriruunien käyttäytymiseen. Tutkimuksessa edustetut musiikkityylit olivat klassinen musiikki (Beethoven), kantrimusiikki (Hank Williams Jr.), rockmusiikki (Green Day) sekä jazzmusiikki (New Stories), joita kutakin soitettiin hevosille 30 minuuttia kerrallaan. Hevosten kaikki käyttäytymistoiminnot kirjattiin tarkasti ylös sekä musiikin soidessa että hiljaisuuden aikana. Tutkimuksen tulokset esiteltiin vuoden 2012 ISAE konferenssissa.

Tutkimuksessa havaittiin, että hevosten lepo- ja tarkkaavaisuuskäyttäytyminen oli samankaltaista soitettaessa klassista ja kantrimusiikkia sekä hiljaisuudessa. Syömiskäyttäytymisessä ilmeni kuitenkin eroja. Klassisen ja kantrimusiikin soidessa hevoset söivät rauhallisemmin ja rentoutuneemmin kuin hiljaisuudessa, mikä kuvastaa tutkijoiden mukaan hevosten tyyntä mielialaa ja hyvää hyvinvoinnin tilaa.

Jazzin ja rockin soidessa hevosten sen sijaan havaittiin käyttäytyvän stressaantuneesti. Hevoset olivat mm. käytökseltään levottomia sekä ääntelivät ja viskoivat päätään enemmän kuin hiljaisuudessa. Myös syömiskäyttäytyminen oli erilaista jazzin ja rockin soidessa. Hevoset söivät hermostuneesti keskittymättä syömiseen kunnolla.  

Tulosten mukaan klassinen ja kantrimusiikki toimivat hevosille talliympäristössä positiivisina virikkeinä. Tallissa soitettava musiikki ei kuitenkaan saa ylittää voimakkuudeltaan 21 desibeliä. Jazzmusiikin todettiin olevan hevosille kaikista vastenmielisintä. 

Lue The Horse -lehden alkuperäisuutinen Jan 18, 2013 

Tutkimuksen "Auditory stimulation of the stabled equine; the effect of different music genres on behaviour" (C. Carter ja L. Greening) abstrakti luettavissa ISES konferenssimateriaaleissa (pdf) 

 

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty