Säänsuojakatosten käyttö kuumina kesäpäivinä

Sivun tulostus

Tutkimus: Hevoset käyttävät ulkotarhojen säänsuojakatoksia kuumina kesäpäivinä

Useimpien maiden eläinsuojelusäädösten mukaan hevosilla tulisi olla mahdollisuus suojautua kuumalta auringonpaahteelta laitumella ja ulkotarhassa. Siitä, käyttävätkö hevoset todella tarjolla olevia säänsuojia, ei ole kuitenkaan ollut olemassa tutkimuksia.

Holcombe tutkimusryhmineen on havainnut aikaisemmassa tutkimuksessaan, että hevosten, joilla ei ole käytössä säänsuojaa auringonpaahteella, ruumiinlämpötila ja hengitystiheys ovat korkeammat ja hikoilun määrä suurempi kuin hevosilla, joilla on mahdollisuus suojautua paahtavalta auringolta. Sama tutkimusryhmä selvitti tässä Kaliforniassa toteuttamassaan tutkimuksessa, käyttävätkö hevoset todella ulkotarhassa olevia säänsuojakatoksia.

Tutkimukseen osallistui kaksitoista aikuista hevosta, joita pidettiin yksin n. 6 x 12 m kokoisissa säänsuojilla varustetuissa ulkotarhoissa. Säänsuojat tarjosivat hevosille varjoa auringon sijainnin vaihdellessa keskimäärin 51 % ulkotarhojen pinta-alasta. Ulkoilman lämpötila oli tutkimuspäivinä 29 ± 5°C. Tutkimuksessa mitattiin hevosten sydämen sykettä, hengitystiheyttä, ihon lämpötilaa sekä hikoilun määrää klo 9:00, 12:30 ja 18:00. Lisäksi hevosten käyttäytymistä havainnoitiin viiden minuutin välein klo 13:00 ja 18:00 välisenä aikana, ja 10 minuutin välein klo 18:00 ja 13:00 välisenä aikana. Tutkimuksessa havainnoitiin hevosten sijaintia tarhassa suhteessa säänsuojaan/varjoon sekä aktiivisuutta, syömistä sekä seisomista.  

Tulokset osoittivat, että hevoset käyttivät säänsuojia tarkoitushakuisesti auringolta suojautumiseen. Oleskelun lisäksi hevoset myös liikkuivat ja söivät enemmän varjoisilla kuin auringonpaahteisilla alueilla. Lisäksi hevoset viettivät yöllä enemmän aikaa säänsuojissa kuin suojattomalla alueella. Tutkimus osoitti selkeästi, että hevoset käyttivät säänsuojaa runsaasti kuumina, aurinkoisina päivinä sekä yöaikaan. Tutkijoiden mukaan tulokset tulee huomioida laadittaessa hevosten pitoa koskevia säädöksiä ja ohjeistuksia.

Tutkimus Holcomb et al. “Do domestic horses in hot, sunny weather prefer shade?” julkaistiin Journal of Equine Veterinary Science lehdessä (Vol. 33, Issue 5, pp. 368-369, May 2013)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.