Rapsuttaminen taputtamista miellyttävämpää

Sivun tulostus

Englantilaistutkijat ovat selvittäneet kumpi kiittämistapa, taputtaminen vai rapsuttaminen, on hevoselle mieluisampaa. Tutkijat päätyivät siihen, että hevosen rapsuttaminen on palkitsemistarkoituksessa tehokkaampaa kuin taputtaminen. Sä’än rapsuttamisen todettiin vahvistavan myös hevosen ja ihmisen välistä suhdetta. Rapsuttaminen on hevoselle luontaista käyttäytymistä, taputtaminen sen sijaan ei ole.

Aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin tieteellisesti. Brittiläisen Nottingham Trent Universityn tutkijat tutkivat asiaa tarkkailemalla kuudentoista vuoden 2012 Olympialaisiin pyrkineen kouluratsukon suoritusta. Taputusten havaittiin olevan yleisin hevosen palkitsemismuoto: ratsastajien havaittiin taputtavan hevosiaan kilpailujen aikana yhteensä 350 kertaa ja rapsuttavan vain kolme kertaa.

Viisitoista ratsastajaa kuudestatoista taputti hevostaan suorituksen jälkeen, ja 12 näistä taputti hevosta vähintään minuutin ajan. 34 % hevosista reagoi taputukseen kiihdyttämällä kävelyvauhtiaan. Tosin tutkijoiden mukaan tämä saattoi johtua myös ratsastajan asennon muuttumisesta taputuksen aikana.

Tutkijat jatkoivat koetta viidellä ratsastuskouluhevosella sekä viidellä sellaisella hevosella, jotka eivät olleet tottuneet käsittelyyn, taputteluun tai rapsutteluun. Jokaista hevosta taputettiin ja rapsutettiin sä’ästä neljä kertaa 30 sekunnin ajan. Kontrollikokeessa hevosia ei käsitelty lainkaan, niiden vieressä vain seisottiin.

Tuloksista selvisi, että hevoset liikuttivat enemmän korviaan taputuksen kuin rapsutuksen aikana. Hevoset myös liikehtivät ja kuopivat enemmän sekä viskelivät ja nostelivat päätään. Sä’ästä rapsuttamisen aikana hevoset puolestaan laskivat päätään alemmas eivätkä kuopineet lainkaan. Rapsuttamisen havaittiin myös aiheuttavan sellaisia käyttäytymisvasteita, joita ei havaittu lainkaan silloin, kun hevosia taputettiin tai niiden vieressä vain seistiin. Hevoset esimerkiksi venyttivät ylähuultaan ja rapsuttivat ihmistä niitä rapsutettaessa.

Vaikka hevosten sydämen sykkeessä ei ollut eroa taputtamisen ja rapsuttamisen aikana, paljastivat erot käyttäytymisessä rapsutuksen olevan hevoselle taputtamista miellyttävämpää.

Lue uutinen tästä (thehorse.com Nov 12, 2014)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty