Miksi hevoset kuopivat tallissa?

Sivun tulostus

Etujaloilla kuopiminen on hevosille luontaista käyttäytymistä, jonka avulla ne etsivät ravintoa, rikkovat jäätyneen vedenpinnan, tutkivat outoja esineitä ja pehmentävät maata ennen piehtarointia. Talliolosuhteissa kuopivan hevosen ajatellaan usein olevan turhautunut, kerjäävän huomiota tai haluavan jotain, kuten esimerkiksi väkirehuja. Sen on myös ajateltu voivan indikoida kipua, jolloin hevonen yrittää siirtää painoa pois kipeältä jalalta.

Kuopimisen esiintymistä ja merkitystä on nyt tutkittu tieteellisesti. Tutkijat Catherine Houpt ja Christina Butler Cornellin yliopistosta Yhdysvalloista selvittivät kuopimiskäyttäytymisen yleisyyttä ja ilmenemisajankohtaa tallissa pidettävillä amerikkalaisilla ravureilla. Tutkimukseen osallistui 41 hevosta (37 peitsaria ja 4 ravuria), joita tarkkailtiin kahdesti päivässä: aamulla ennen valmennusta ja iltapäivällä valmennuksen jälkeen. Tutkijat halusivat selvittää, oliko hevosen harjoittamisella yhteys kuopimisen esiintymiseen. Myös sukupuolen, askellajin, hevosen iän ja vuorokauden ajan vaikutusta selvitettiin.

Suurin osa hevosista (58.5 %) kuopi vähintään kerran havaintoajankohtana. Hevoset kuopivat enemmän iltapäivällä harjoituksen jälkeen kuin aamupäivällä ennen harjoitusta. Hevoset myös kuopivat  merkittävästi vähemmän sunnuntaisin, jolloin niillä oli lepopäivä. Hevosen sukupuolella, iällä, ennätyksellä tai voittosummalla eikä hevosen valmentajalla ollut yhteyttä kuopimiseen. Myöskään kuopivien ja ei-kuopivien hevosten muussa käyttäytymisessä ei ollut eroa.

Koska hevoset kuopivat vähemmän aamupäivällä, jolloin niiden ruokinta-aika oli lähellä, päättelivät tutkijat, että kuopiminen ei tässä tapauksessa ollut ruokintaa ennakoivaa, opittua käyttäytymistä. Sen sijaan kuopimisen esiintyminen noin 4 tuntia harjoituksen jälkeen saattoi indikoida työskentelyn jälkeistä jalkakipua tai epämukavuutta. Hevoset saattoivat esimerkiksi yrittää kaivaa kuiviketta vaikuttaakseen painon jakautumiseen tai tasoittaakseen alustan epätasaisuutta. Tätä päätelmää vahvistaa myös kuopimisen puuttuminen lepopäivinä. Kuopiminen ei siinä tapauksessa olisi stereotyyppistä, vaan kipuun tai epämukavuuteen liittyvää käyttäytymistä. Asian varmistamiseksi tarvitaan kuitenkin jatkotutkimuksia.

Tutkimus on julkaistu Journal of Equine Science –lehdessä.

Lue tutkimus: Butler, L. & Houpt, K. 2014. Pawing by Standardbred Racehorses: Frequency and Patterns. J. Equine Sci. Vol. 25, No. 3. Pp. 57-59. (Pdf) 

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.