Lannan varastointi lantaa vastaanottavalla tilalla

Sivun tulostus

Vesitiivis lantala

Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi hevosenlantaa, tulee olla vesitiivis lantala, joka mitoitetaan vuosittain vastaanotettavan lantamäärän mukaan. Lantalaa ei kuitenkaan edellytetä jos lannan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 % ja sitä säilytetään pellolla levitystä odottamassa enintään 4 viikkoa lannan levitysaikana. 

Auma

Lantaa vastaanottava tila voi työteknisestä tai hygieenisestä syystä varastoida hevosenlantaa myös säännösten mukaan tehdyssä aumassa, kun lannan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %.  Lannan vastaanottajan on tehtävä aumavarastoinnista ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen auman rakentamista.

Lisätiedot: 

 

Materiaali on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi  ilman  lupaa on kielletty.

11.12.2015

Tarkistettu 18.12.2018