Ympäristöolosuhteet ja työskentelyhalukkuus

Sivun tulostus

Tutkimus: Vaikuttavatko ympäristöolosuhteet hevosten mielialaan ja työskentelyhalukkuuteen?

Puolalaistutkijat ovat selvittäneet, onko vallitsevilla ympäristöolosuhteilla (lämpötila, ilmankosteus, tuulennopeus, ilmanpaine) vaikutusta harrastehevosten käyttäytymiseen ja fysiologisiin muuttujiin ratsastettaessa.

Tutkimukset toteutettiin kesällä heinä- ja syyskuun välisenä aikana. Tutkimukseen osallistuneet hevoset olivat rodultaan angloarabeja ja sukupuoleltaan ruunia. Hevosilla ratsastettiin päivittäin klo 9-10 välisen ajan, jonka jälkeen ratsastajat ja tutkijat arvioivat hevosten käyttäytymisen ratsastuksen aikana. Kaikenlaisen ”niskuroinnin” määrä ja kesto kirjattiin ylös, minkä lisäksi hevosten mieliala ja työskentelyhalukkuus arvioitiin. Myös hevosten pulssi, ruumiinlämpötila ja hengitystiheys mitattiin sekä ennen ratsastusta että ratsastuksen jälkeen. Ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus, tuulennopeus sekä ilmanpaine mitattiin klo 8.00 ja 10.00.

Tutkijoiden mukaan hevoset niskuroivat eniten ja olivat haluttomimpia työskentelemään silloin, kun ulkoilman lämpötila ylitti 26 °C astetta, tai kun tuulennopeus ylitti 5,5 m/s. Kyseisten olosuhteiden havaittiin laskevan hevosten mielialaa ja heikentävän niiden halukkuutta työskennellä. Fysiologisten muuttujien, kuten sydämen sykkeen ja ruumiinlämpötilan, havaittiin kuitenkin olevan käyttäytymistä herkempiä mittareita.

Tutkimus Janczarek et al. 2014 ”Correlations between the behavior of recreational horses, the physiological parameters and summer atmospheric conditions” on julkaistu Animal Science Journal –lehdessä.